MAMACOFFEE + CAFÉ JEDNA + ORIGINAL COFFEE

Ergoterapeutické hodnocení prostředí využily v roce 2015 a 2016 čtyři kavárny Mamacoffee spolu s jejich spřátelenými kavárnami Café Jedna a Original Coffee.
Cílem bylo zhodnotit prostory těchto šesti kaváren a navrhnout možnosti, jak je zpřístupnit pokud možno všem zákazníkům s jakýmkoliv typem postižení. Pro své vlastní zaměstnance objednali hodnocení ergonomie práce zaměstnanců v jednotlivých kavárnách. Při závěrečné prezentaci výstupů tohoto šetření ergoterapeutky probíraly s ředitelem kaváren a jejich provozními možnosti odstranění nejčastějších bariér nejen pro vozíčkáře, ale na příklad i pro osoby se zrakovým postižením nebo pro maminky s dětmi. Ergoterapeutky pak vypracovaly podrobnou závěrečnou zprávu, kde popisovaly mimo jiné také zásady komunikace s lidmi s různým typem postižení, doporučovaly úpravy webových stránek a uvedly kontakty na firmy, které by mohly realizovat navržené úpravy nebo na firmy dodávající madla na WC, nájezdové rampy, schodolezy apod.