PEPSICO CZ

Tato společnost se rozhodla od roku 2017 nově zaměstnat jednoho či více zaměstnanců se zdravotním postižením. Oslovili proto Asistenci, o.p.s. o pomoc s realizací tohoto záměru. Ergoterapeutky jim proto mimo jiné nabídly i komplexní hodnocení pracovního prostředí, které se PepsiCo CZ rozhodlo využít. Byla jim proto po zhodnocení prostor vytvořena podrobná zpráva shrnující všechny nedostatky a byly jim navrženy možnosti jejich odstranění. Firma velmi ocenila komplexnost provedeného hodnocení a konkrétnost navržených úprav, které chtějí do konce roku zrealizovat. PepsiCo CZ také využilo nabídku hodnocení prostředí z hlediska ergonomie pro některé své stávající zaměstnance. Ergoterapeutky proto upravily prostředí všem zaměstnancům obchodního oddělení podle jejich individuálních potřeb. Od příštího roku by mělo být reálné, aby v této firmě bez problémů pracovalo i více lidí pohybujících se na elektrickém vozíku.