Ergoterapeutické hodnocení pracoviště

Chcete mít vaše pracoviště bezbariérové pro lidi s různým typem postižení?

Nechte si zhodnotit pracovní prostředí z hlediska bezbariérovosti pro osoby s různým typem zdravotního postižení od ergoterapeutek Asistence, o.p.s., na příklad pro osoby:

- s fyzickým postižením (např. lidé pohybující na mechanickém či elektrickém vozíku, lidé chodící s pomocí berlí či holí, lidé s poruchou stability, hybnosti horních končetin apod.)
- se zrakovým postižením (např. nevidomí, slabozrací; lidé s poruchou zorného pole apod.)
- se sluchovým postižením (např. neslyšící, nedoslýchaví…)
- s poruchou řeči (např. lidé s dysartrií, afázií apod.)
- s poruchou kognitivních funkcí (např. lidé s poruchou paměti, pozornosti apod.)
- s kombinovaným postižením

Získejte ke všem nalezeným bariérám písemně návrhy, jak je odstranit, a nechte si všechno osobně shrnout ergoterapeutkou na společné schůzce.

Chcete něco udělat také pro zlepšení prevence vzniku zdravotních obtíží všech vašich zaměstnanců?

Nechte si zhodnotit pracoviště z hlediska ergonomie práce všech vašich zaměstnanců. Obdržíte návrhy úprav pro prevenci vzniku zdravotních obtíží vašich zaměstnanců (např. úprava pozice pracovního místa vůči zdroji světla, uspořádání rozmístění předmětů na pracovním stole, využití pomůcek pro prevenci vzniku syndromu karpálního tunelu apod.).

Jaká je cena hodnocení prostředí od ergoterapeutek Asistence?
Cena se odvíjí zejména podle velikosti hodnocených prostor – nikoliv podle plošné míry, ale podle počtu typových místností. Ergoterapeutky potřebují předem znát počet vstupů do celé budovy, počet místností, chodeb, schodišť a výtahů a toalet (nikoliv počet kabinek, ale celých částí s dámskými a pánskými toaletami včetně toho, zda jsou některé označené jako bezbariérové). Dále je vhodná vzhledem k ceně informace, zda má být hodnoceno parkoviště či jiné prostory v exteriéru. Ergoterapeutky vždy hodnotí přístupnost celé budovy z nejbližších zastávek městské hromadné dopravy.

Cena za zhodnocení jednoho přístupu celé budovy, vstupu do budovy, místnosti, chodby, dámských toalet, pánských toalet, bezbariérových toalet, jednoho schodiště, výtahu a prostoru v exteriéru se pohybuje okolo 3 000 Kč. Pro partnery a sponzory Asistence hodnocení prostředí nabízíme se slevou.

Více informací se dozvíte i v příručce Rozpouštíme bariéry vzniklé v rámci projektu financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:

Bc. Eva Hrabalová

ergoterapeutka
e-mail: ergoterapie@asistence.org
tel.: +420 739 655 287
Centrum pracovní rehabilitace
Pujmanové 1219/8
140 00 Praha 4