Informace pro zájemce o službu

Pokud máte o asistenci zájem, kontaktujte vedoucí osobní asistence Kateřinu Hlavinkovou katerina.hlavinkova@asistence.org a ta si s vámi sjedná osobní schůzku.

 • Aby asistence mohly probíhat, musíte mít ve službě osobní asistence podepsanou smlouvu a sjednaný individuální plán, ve kterém je dojednaný rozsah, způsob a průběh poskytování asistence.
  • Asistence se objednávají nejlépe týden dopředu, avšak minimálně 2 dny předem.
  • Asistenti jsou přiřazováni dle jejich časových možností, nezaručujeme tedy stálé asistenty (avšak vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům klienta).
  • Osobní asistent Vám doma neuklidí a nenakoupí, ale můžete tyto úkony dělat společně. Máte-li s vyřizováním některých běžných záležitostí potíže, asistent Vám může pomoci s jejich průběhem.
 • Cena za poskytování služby osobní asistence a vyúčtování od 1. 1. 2017
  - Hodina asistence stojí 130 Kč, a to i během víkendu, státních svátků a v nočních hodinách.
  - Cena za hodinu asistence je 110 Kč, pokud je jednotlivá asistence delší než 2 hodiny.
 • - Když uživatel zruší objednanou asistenci méně než 24 hodin před jejím začátkem, zaplatí polovinu ceny dojednané asistence. To neplatí, když jí zruší ze závažných zdravotních důvodů.
  - Celkovou částku za všechny asistence hradí jednou měsíčně na účet organizace nebo v hotovosti.