Přijďte na benefiční večírek Asistence!

Ve čtvrtek 4. října 2018 pořádáme v Kasárnách Karlín další benefiční večírek! Můžete se těšit na bohatý kulturní program, vystoupí divadelní soubor Ještě Chvilku, zazpívá pěvecký sbor Elpida s Vaškem Havelkou a zahrají kapely Vltava a Živé kvety.
Začínáme v 17 hodin a vstup je dobrovolný. Přijďte a vemte s sebou své přátele, děti nebo třeba prarodiče!
Bude to jako vždy dobrá párty!

Bc. Kateřina Hlavinková

Pojďte asistovat! Hledáme vás právě teď.

Právě teď potřebujeme nové asistenty a asistentky pro lidi s postižením v Praze.

Proškolíme, zacvičíme a budeme nabízet asistence dle vašich časových možností.

Průměrná mzda 150Kč/hodinu pro ty, kteří jsou spolehliví, empatičtí, mají dokončené SŠ vzdělání a zájem o práci, která má smysl.

Asistence přináší možnost SVOBODNĚ ŽÍT, děkujeme, že v tom jedete s námi. Ozvěte se na mail osobni@asistence.org

Formulář Sen

PEPSICO CZ

Tato společnost se rozhodla od roku 2017 nově zaměstnat jednoho či více zaměstnanců se zdravotním postižením. Oslovili proto Asistenci, o.p.s. o pomoc s realizací tohoto záměru. Ergoterapeutky jim proto mimo jiné nabídly i komplexní hodnocení pracovního prostředí, které se PepsiCo CZ rozhodlo využít. Byla jim proto po zhodnocení prostor vytvořena podrobná zpráva shrnující všechny nedostatky a byly jim navrženy možnosti jejich odstranění. Firma velmi ocenila komplexnost provedeného hodnocení a konkrétnost navržených úprav, které chtějí do konce roku zrealizovat.

FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojišťovny České spořitelny, pobočka v Pardubicích

Přednáška o ergonomii pracovního místa a jeho individuální nastavení bylo také zrealizováno pro zaměstnance FLEXI životního pojištění pracující v Pardubicích. Těm se ergoterapeutky věnovaly celý týden. Všichni v Pardubicích tak měli možnost účastnit se prezentace o ergonomii, vyzkoušet si některé kompenzační pomůcky vhodné pro kancelářskou práci, jako např. podpěrky pod ruce či speciální počítačové myši, nebo si nechat vysvětlit, na jakém principu fungují jako prevence vzniku syndromu karpálního tunelu podložky před myš a klávesnici.

FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojišťovny České spořitelny, pobočka v Praze

FLEXI životní pojištění Pojišťovny České spořitelny objednalo ergonomické hodnocení pracovních míst všech zaměstnanců za účelem vhodného individuálního přizpůsobení každého místa, aby tak předcházeli vzniku nejrůznějších zdravotních obtíží. Ergoterapeutky se věnovaly každému zaměstnanci zvlášť, obsahem práce bylo nastavení kancelářské židle, monitoru, klávesnice, myši a doporučení dalšího vybavení dle individuálních potřeb.

MAMACOFFEE + CAFÉ JEDNA + ORIGINAL COFFEE

Ergoterapeutické hodnocení prostředí využily v roce 2015 a 2016 čtyři kavárny Mamacoffee spolu s jejich spřátelenými kavárnami Café Jedna a Original Coffee.