Seminář "Tranzitní program do hloubky" pro studenty Jaboku a ETF

V tomto roce připravujeme pro studenty Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické a ETF volitelný seminář "Tranzitní program do hloubky". Těší nás spolupráce se vzdělávací institucí, ze které k nám přišlo několik absolventů a současných skvělých sociálních pracovníků. Podrobnosti o Jaboku najdete na www.jabok.cz