FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojišťovny České spořitelny, pobočka v Pardubicích

Přednáška o ergonomii pracovního místa a jeho individuální nastavení bylo také zrealizováno pro zaměstnance FLEXI životního pojištění pracující v Pardubicích. Těm se ergoterapeutky věnovaly celý týden. Všichni v Pardubicích tak měli možnost účastnit se prezentace o ergonomii, vyzkoušet si některé kompenzační pomůcky vhodné pro kancelářskou práci, jako např. podpěrky pod ruce či speciální počítačové myši, nebo si nechat vysvětlit, na jakém principu fungují jako prevence vzniku syndromu karpálního tunelu podložky před myš a klávesnici.