Tranzitní program

Podporujeme lidi s tělesným a kombinovaným postižením v jejich začlenění do života v běžné společnosti. Pomáháme jim v náročné situaci, ve které potřebují podporu někoho druhého. Doprovázíme a hledáme nové cesty v životě každého člověka.

Asistence, o. p. s., poskytuje Tranzitní program v rámci registrované služby sociální rehabilitace (dle Zákona o sociálních službách 2006/108 Sb.) bezplatně.

KOMU: lidem s tělesným a kombinovaným postižením od 16 do 64 let.
KDY: od pondělí do pátku od 9:00 - 17,00 hod.
KDE: Na Topolce 1a, Praha 4 - Vyšehrad. Prostory jsou bezbariérové.

V TRANZITNÍM PROGRAMU člověk:

  • zvýší své dovednosti a
  • získá informace potřebné v oblastech:
  1. studijní praxe na pracovišti
  2. budoucí pracovní uplatnění
  3. trávení volného času,
  4. vzdělávání,
  5. vztahy,
  6. finance a hospodaření se svými penězi
  7. bydlení.

Pokud vás nabídka našeho programu zaujala, kontaktujte vedoucí Tranzitního programu Jitku Svobodovou na e-mailu: jitka.svobodova@asistence.org nebo telefonicky na čísle: +420 739 560 211