Světla chtěla pracovat s dětmi

Světla přišla do Tranzitního programu primárné s cílem najít praxi. Aby se nám lépe pracovalo, na úvod jsme se seznámily vytvořením nástroje Světliny silné stránky. Světla se mi představovala skrze to, ve kterých věcech je dobrá, na co má talent a jaké vlastnosti jsou její předností. Nejen, že jsem si díky tomu mohla udělat lepší představu o Světle, ale také to posílilo na začátek její sebedůvěru. Dále jsme pracovaly na nástroji Profil na jednu stránku. Do jehož tvorby jsme zapojili další lidi, a to studentkou vybrané blízké kamarády. Vytvořily jsme formulář s několika otázkami, pomocí kterého kamarádi vypisovali, jaké dobré vlastnosti Světla má a v čem je dobrá. Poznání toho, za co si ji ostatní váží a co na ní obdivují a mají rádi, bylo pro Světlu přínosem. Může si své přednosti více uvědomovat a naučit se je využívat. Dalším přínosem je i to, že si díky této pozitivní zpětné vazbě od blízkých lidí dotváří pozitivní obraz o sobě samé.

Ve spolupráci jsme pokračovaly vytvářením nástroje Moje sny. Ze začátku pro ni bylo náročné popustit uzdu své fantazie, ale postupem času se více uvolnila a dokázala se zasnít. Už při dřívějších konzultacích mluvila o tom, že by ráda pracovala s dětmi, nejraději ve školce. Díky nástroji Moje sny se ukázalo, že ji práce ve školce přitahovala především proto, že by ji připravila na její budoucí mateřství. Během vymýšlení dalších snů vyšlo z nástroje, co by Světla v životě ráda dokázala a jaká přání by si chtěla splnit. To vše nám pomohlo k vytvoření nových cílů a podkladů pro další spolupráci.

Informace, které tento nástroj odkryl, se staly základem pro práci s dalším nástrojem, a to Kruhem vztahů. Zamýšlely jsme se nad okruhy lidí, které ve svém životě potkává a jak jsou pro její život důležití. Díky němu si Světla uvědomila, kdo jí může být při plnění snů nápomocný, koho má okolo sebe a kdo ji při cestě k plnění snů může držet pomocnou ruku.

Nad tím, co by se na praxi ráda naučila, co by si vyzkoušela a co by si chtěla odnést, jsme se zamýšlely v nástroji Jak si představuji svoji praxi. Světla měla jasnou představu o tom, co by si chtěla vše zkusit, aby praxe splnila svůj účel. Vypracované otázky jsme daly následně přečíst vedoucí praxe. V tomto nástroji jsme měly sepsané i Světliny silné stránky a jakou činnost díky svému handicapu nemůže vykonávat, díky němuž si zaměstnanci na praxi mohli lépe představit, co může vše dělat a jaké zkušenosti by si chtěla odnést.

Další nástroj, který jsme v naší spolupráci používali často, byl Akční plán. Ten nám pomáhal si věci dobře uspořádat a rozkrokovat. Vytyčily jsme si se Světlou jako jeden z cílů, sehnat notebook. Do Akčního plánu jsme nejprve zaznamenali všechny možnosti, jak bychom ho mohly sehnat, například, že napíšeme emaily nadacím s žádostí o příspěvek na notebook. Ke každé možnosti jsme připsaly, do kdy jí splníme a kdo se na plnění bude podílet.

Práce se všemi zmíněnými nástroji a jejich realizace nám se Světlou pomohla k tomu, aby si Světla uvědomila, co si přeje a jak toho dosáhnout. Světla si praxi skutečně našla a úspěšně do ní tři měsíce docházela. Notebook se nám podařilo také sehnat. Nástroje nám naší práci usnadnily a zpřehlednily. Teď nás čeká práce na plnění dalších Světliných přání.