Služby

Ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 jsme registrovaným poskytovatelem služeb

  • osobní asistence

  • sociální rehabilitace
    - podporované zaměstnávání
    - tranzitní program
    - ergoterapie

 

 

Tyto služby poskytujeme lidem s tělesným a kombinovaným postižením na území hlavního města Prahy.