SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě. Služba je v pěti základních programech zaměřena především na to, aby tito lidé mohli:

 • najít si, ale také udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce, případně aby si ujasnili představy o práci, získali nové pracovní zkušenosti, rozvíjeli své pracovní dovednosti a získali nebo si udrželi pracovní návyky,
 • získat představu o svém budoucím zaměstnání a pracovním uplatnění při absolvování studijní praxe
 • samostatně bydlet,
 • navazovat a udržovat běžné vztahy v komunitě a mít pocit, že do ní patří, a také aby
 • uměli vyjadřovat vlastní názory a obhájit své zájmy.

Podpora je poskytována formou konzultací, skupinových programů, ale i přímé podpory “v terénu” na území hl. města Prahy.Služba je poskytována bezplatně.

Cílovou skupinou jsou lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří potřebují podporu ve výše uvedených oblastech z důvodu snížené úrovně schopností, dovedností nebo zkušeností. Podporu poskytujeme lidem na území hl. m. Prahy.

Ve službě se řídíme těmito zásadami:

 • Podporujeme klienty v možnosti žít svobodně, podle svých představ, v běžném prostředí.
 • Reagujeme na individuální potřeby klientů a zohledňujeme jejich celkovou životní situaci.
 • Nehodnotíme člověka, jeho názory, rozhodnutí ani sny. Službu poskytujeme podle toho, co klient chce, potřebuje a v jaké je situaci. Posilujeme silné stránky člověka.
  • Podporujeme klienty v tom, aby uměli dělat vlastní rozhodnutí, tato rozhodnutí respektujeme a společně mluvíme o jejich důsledcích a souvislostech.
  • Klademe důraz na aktivní přístup klienta během celé spolupráce a posilování jeho kompetencí při řešení jeho situace. Je pro nás důležité zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.
  • Umožňujeme klientům sebepoznání a zisk pozitivních i negativních zkušeností.
  • Rodina je důležitá, zapojujeme ji do naší spolupráce.

  Služba Sociální rehabilitace je personálně zajištěna dvěma týmy pracovníků.

  • První tým tvoří pracovníci programu Podporované zaměstnávání: vedoucí programu, konzultanti (sociální pracovníci), ergoterapeut a pracovní asistenti (pracovníci v sociálních službách).
  • Ostatní programy Tranzitní program, Samostatné bydlení, Někam patřit a Vyjádřit svůj názor jsou realizovány druhým týmem pracovníků, který tvoří vedoucí těchto programů, konzultanti (sociální pracovníci), ergoterapeut, konzultant pro rodinu (sociální pracovník) a asistenti nácviku (pracovníci v sociálních službách).