Konzultant(ka) sociální rehabilitace

Hledáme konzultanta/konzultantku do služby sociální rehabilitace

V čem práce spočívá? Co je úkolem konzultanta/ky?

 • Spolupracovat s lidmi s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64 let při řešení obtížných životních situací.
 • Podporovat tyto lidi při zvyšování jejich samostatnosti, zapojení se v komunitě, plánování budoucnosti, realizaci samostatného bydlení, pracovního uplatnění

Nejčastější činnosti při spolupráci s uživateli služby:

 • Individuální konzultace v sídle organizace i v terénu
 • Podpora při nácviku dovedností, zvyšování samostatnosti a sebedůvěry, komunikaci s rodinou a dalšími stranami
 • Realizace setkání blízkých osob člověka pro vytvoření plánu spolupráce
 • Mapování a vyhledávání možností zapojení člověka do komunity, jeho přínosu pro společnost

Další činnosti:

 • Účast na metodických vedeních, supervizích, schůzích celé organizace
 • Účast na akcích Asistence, o.p.s.

Co nabízíme?

 • úvazek 0,75
 • Různorodou a tvůrčí práci v kolektivu zapáleném pro věc, prostor pro realizaci vlastních nápadů
 • Zaškolení v metodě plánování zaměřené na člověka
 • Pravidelnou odbornou metodickou podporu
 • Mzdu po zkušební době 25 875 Kč/měs., odměny 2x za rok
 • 25 dní dovolené, 6 Sick Days, MultiSport Karta

A co od vás potřebujeme?

 • Kvalifikaci sociální pracovník– VŠ nebo VOŠ dle zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách
 • Zkušenost s prací s lidmi s postižením, znalost problematiky
 • Emocionální stabilitu, vyzrálost a trpělivost
 • Respekt ke klientovi, jeho volbě, životu
 • Schopnost pracovat v týmu, být jeho součástí
 • Dovednosti spojené s komunikací s klientem (vč. klientů s obtížemi v komunikaci)
 • Odolnost v zátěžových a stresujících situacích

Pošlete do 21. 5. svůj životopis a motivační dopis na téma Jak vidím úroveň zapojení lidí s postižením ve společnosti (cca 1 normostrana) na adresu marie.palasova@asistence.org.

Jedná se o práci na 75% úvazek s nástupem ideálně od 1. června 2021. Výběrové řízení je dvoukolové a bude probíhat průběžně.

TĚŠÍME SE NA VÁS! NOVOU KOLEGYNI NEBO KOLEGU PŘIVÍTÁ SVĚŽÍ TÝM!