Ergoterapie

ERGOTERAPIE je rehabilitační profese, která usiluje o dosažení co nejvyšší soběstačnosti člověka.
Ergoterapeuti pomáhají lidem jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním) maximálně využívat jejich schopnosti. V Asistenci, o.p.s. doplňuje ergoterapeutka tým osobní asistence a sociální rehabilitace a je přizývána ke spolupráci.

Čemu se můžeme v rámci ergoterapie společně věnovat?

Nácvik všedních denních činností

• nácviky přesunů, sebesycení, oblékání, provádění osobní hygieny apod.
• trénink práce na PC, ovládání mobilního telefonu či tabletu
• nácvik vaření, uklízení, nakupování apod.
Nácvik pracovních činností
• nácvik provádění jednotlivých činností potřebných v práci (práce na PC, kopírování, zametání, roznášení letáků apod.)
• doporučení používání vhodných speciálních počítačových programů či kompenzačních pomůcek usnadňujících či umožňujících provádění dané práce
Poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a úprav prostředí
• pomoc při výběru vhodných kompenzačních pomůcek a při jejich získávání
• hodnocení domácího i pracovního prostředí klientů
• doporučení vhodných úprav prostředí a pomoc při jejich realizaci (bezbariérové vstupy, koupelny, toalety…)
Trénink kognitivních funkcí
• trénink paměti, pozornosti, orientace, plánování apod.
• trénink čtení, psaní, počítání

Základní informace o tom, jak získat kompenzační pomůcku nebo jak postupovat při odstraňování bariér ve vašem prostředí, naleznete také v Brožuře Asistence Poradím si sám.

Kontakt: 
Eva Rohlenová
eva.rohlenova@asistence.org
+420 605 295 019