Tranzitní program

Ne, neprovozujeme přepravu osob ani stěhovací služby. V rámci tranzitního programu pomáháme studentům středních škol najít studijní praxi. Jak to děláme?

  • Praxi hledáme vždy nejdříve v běžném pracovním prostředí, teprve potom případně v chráněném.
  • Se studenty jsou vyhledávány jak praxe blokové nebo průběžné (půlroční nebo roční), a to podle požadavků a možností školy.
  • Oblast praxe vychází ze zájmu studenta o budoucí pracovní uplatnění, z jeho silných stránek. Součástí podpory může být hledání a zvažování, kde by chtěl student v budoucnosti pracovat a proč.
  • Student je do procesu hledání praxe v maximální možné míře zapojován, aby si v co největší míře praxi zařídil sám (je to důležitá zkušenost i pro následné pracovní uplatnění).
  • Během zajišťování praxe student získává zkušenosti s komunikací a vyjednáváním s dalšími stranami (škola, zaměstnavatel, pracovníci v místě praxe, rodina, konzultant), se psaním motivačních dopisů, se sjednáváním  schůzek se zaměstnavateli, s přípravami na schůzku, s dojednáváním podmínek a konkrétní podoby praxe, a během praxe pak získává zkušenosti a nové dovednosti v oblasti zvolené pracovní činnosti, učí se komunikovat (např. s nadřízenými, spolupracovníky, ale třeba i zákazníky) a mít zodpovědnost za svěřený úkol.
  • Pokud je to potřeba, poskytujeme během praxe podporu asistenta.