Konflikty, emoce a já

  • Datum:

Do nějaké konfliktní situace jsme se všichni už někdy dostali. A může to být někdy i velmi rychlé a nečekané. 

Jak ustát konflikt a mít přitom své emoce pod kontrolou. Jde to vůbec?

Budeme se tedy věnovat tomu, jak poznat a pochopit své emoce a jak se o to pokusit u ostatních.

  • Na tomto pobytu si osvojíme postupy zvládání emočně náročných situací. Dostaneme se k tomu, jak konfliktu předcházet nebo jak konflikt dobře zvládat, když už nastane. Emoce ovlivňují naše jednání a komunikaci s druhými.
  • Na kurzu budou probíhat skupinové i individuální aktivity, praktické nácviky s prvky arteterapie a dramaterapie. Kurz by měl vést k tomu, že po jeho absolvování se lépe vyznáte ve svých emocích a porozumíte tak více svému chování, ale i chování lidem okolo vás. Díky tomu si budete jistější ve zvládání konfliktních situací a v nejlepším případě jim budete umět lehce předcházet. 

A v neposlední řadě si zkusíme své emoce užívat.

Pro koho je pobyt určen: Pro 6-8 lidí z cílové skupiny 16-64 let, kteří se chtějí rozvíjet a poznávat sebe sama, trénovat komunikaci s ostatními.

Místo ještě upřesníme, bude se jednat o výjezd mimo Prahu.

V případě zájmu o kurz, vyplňte prosím do 30. 4. 2021 tento DOTAZNÍK.