Pečení názoru

  • Datum:

Co nás čeká? 

  • Během tří odpoledních setkání 21.11., 28.11., 7.12 se budeme bavit a prakticky trénovat své komunikační dovednosti v úrovni domlouvání se s druhou osobou a také v kolektivu. 
  • Budeme si říkat své názory a společně dojdeme ke dvěma cílům, které pak prakticky vytvoříme.  Na závěrečném setkání si každý odnese svou část.
  • Budeme vyhledávat recepty na internetu. Budeme online objednávat nákup, který nám při dalším setkání doručí. 

Pro koho je akce určena?

Pro 6 osob z cílové skupiny 16-64 let s tělesným a kombinovaným postižením, kteří si chtějí potrénovat své komunikační dovednosti.

Je nezbytné účastnit se všech tří setkání!

Přihlásit se můžete zkopírováním odkazu a následným vyplněním přihlášky:

https://forms.gle/MnvQDcVAQZWGdCj88

V případě nejasností a dotazů prosím kontaktujete Báru Aunickou, email barbora.aunicka@asistence.org