Ceník služby osobní asistence

platný od 1. 7. 2023 

1.      CENÍK PŘI ČERPÁNÍ DO 80 HODIN ASISTENCE ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

ASISTENCE BĚHEM DNE 

Cena 1 hodiny osobní asistence ve všední den při asistenci trvající do 2 hodin (včetně) 145 Kč
Cena 1 hodiny osobní asistence ve všední den při asistenci přesahující 2 hodiny 130 Kč
Cena za 1 hodinu asistence o víkendu a ve státní svátek 145 Kč

NOČNÍ ASISTENCE 

Cena za 1 hodinu běžné asistence v době od 22 do 6 hodin.
Běžná asistence bez přespání asistenta v bytě uživatele (např. uživatel se ukládá až ve 23 h). 
145 Kč
Asistence s přítomností asistenta po celou noc za sníženou hodinovou sazbu.
Noční asistence za sníženou sazbu začíná ve chvíli, kdy je uživatel uložen ke spánku (úkony spojené s ukládáním jsou hotové) a končí ve chvíli, kdy uživatel vstává. Cena je závislá na počtu úkonů, které asistent v noci provede (za úkon je považován např. doprovod na WC, převléknutí během noci, polohování, podání pití, dojednaná kontrola atp.).
Cena za 1 hodinu asistence, pokud asistent vykoná 3 a více úkonů během noční  směny.
Tato cena se vztahuje na asistence vykonávané v noci, při nichž uživatel požaduje, aby byl asistent vzhůru, nebo vykoná úkon osobní asistence 3 krát a více během asistence.
130 Kč
Cena za 1 hodinu asistence, pokud asistent vykoná během noci 2 a méně úkonů. 
Tato cena se vztahuje na noční služby, při nichž asistent může během noční směny u  uživatele v domácnosti spát (má pro to vhodné podmínky) a zároveň během této  směny asistent vykoná max. 2 úkony.
100 Kč
Cena za 1 hodinu noční sdílené asistence. 
Tato cena se vztahuje na noční služby, při nichž asistent poskytuje službu max. 2  uživatelům ve stejné nebo velmi blízkých domácnostech.
100 Kč

2.      CENÍK PŘI ČERPÁNÍ VÍCE NEŽ 80 HODIN ASISTENCE ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

Pro uživatele, kteří čerpají více než 80 h v daném kalendářním měsíci, platí výjimky z ceníku uvedeného v části 1, a to v závislosti na celkovém počtu čerpaných hodin osobní asistence.

Prvních 80 hodin asistence: maximální cena jedné hodiny asistence (Pokud je v ceníku výše uvedená sazba 145 Kč, je snížena na 135 Kč.)135 Kč
Cena 81. až 372. hodiny asistence 1 Kč
Od 373. hodiny asistence: maximální cena hodiny asistence (Pokud je v ceníku výše uvedená sazba 145 Kč, je snížena na 135 Kč.)135 Kč

MĚSÍČNÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

  • Uživatel služby nebo jeho blízká osoba po každé ukončené asistenci stvrdí čas, který asistence trvala. 
  • Na základě těchto informací je vystavována faktura za každý kalendářní měsíc. 
  • Vyúčtování za poskytování služby je stanovováno podle skutečně spotřebovaného času. Pokud tedy  asistence netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.