O nás

Obecně prospěšná společnost Asistence poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Naše programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Dlouhodobě usilujeme o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Působíme v Praze.

Asistence, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

 • osobní asistence
 • sociální rehabilitace

Naše motto: Rozpouštíme vnitřní a vnější bariéry v životech lidí s postižením.

Naše poslání: Podporujeme lidi s tělesným a kombinovaným postižením, aby mohli svobodně a samostatně žít. Prosazujeme řešení, která umožňují, aby byli nedílnou součástí společnosti. Jsme Asistence, nezávislá organizace působící v Praze.

Naše vize 2028:

Asistence je organizace, která:

 • Je schopna rychle a účinně uspokojovat potřeby svých klientů a je tím známá. 
 • Na klíčových pozicích má stabilní odborné pracovníky 
 • Inspiruje a ovlivňuje obecnou i odbornou veřejnost, tím, že sdílí své hodnoty a inovativní praxi.
 • Má know-how a kapacitu pro systematickou aktivistickou činnost.

Naše cíle:

 • Zajistit klientům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení.
 • Pomáhat žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod.
 • Zprostředkovat kontakt s vrstevníky, s lidmi se kterými si mohou být vzájemně užiteční.
 • Být oporou ve snižování míry potřeby našich služeb.
 • Vytvářet ve společnosti prostředí přátelské k lidem s postižením.

Naše principy a zásady:

 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Respektujeme právo být odlišný a dělat chyby.
 • Spolupracujeme s každým člověkem podle toho, co potřebuje a pokládá za důležité.
 • Vycházíme z možností a dovedností každého člověka.
 • U každého člověka klademe důraz na přijímání vlastní zodpovědnosti.
 • Podporujeme rozvoj co největší možné samostatnosti a soběstačnosti každého člověka.

Naše cílová skupina:

 • Osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které využívají službu na území Prahy a které v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby.