O nás

Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Naše programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program, ergoterapii a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě jsme aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě a zlepšujeme podmínky pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Působíme v Praze.

Asistence o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

 • osobní asistence
 • sociální rehabilitace

Poslání: Podporujeme lidi s tělesným a kombinovaným postižením, aby mohli svobodně a samostatně žít. Prosazujeme řešení, která umožňují, aby byli nedílnou součástí společnosti. Jsme Asistence, nezávislá organizace působící v Praze.

Vize:

 • Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo žít svobodně a samostatně.
 • Podporujeme lidi s tělesným a kombinovaným postižením, aby mohli žít v přirozeném prostředí.
 • Aktivizujeme přirozenou podporu v komunitě a upřednostňujeme jí před formálními službami.
 • Identifikujeme témata, která vyčleňují lidi s postižením ze společnosti. Společně s nimi navrhujeme a prosazujeme řešení.
 • Jsme Asistence, nezávislá organizace působící v Praze.

Cíle:

 • Zajistit klientům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení.
 • Pomáhat žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod.
 • Zprostředkovat kontakt s vrstevníky, s lidmi se kterými si mohou být vzájemně užiteční.
 • Být oporou ve snižování míry potřeby našich služeb.
 • Vytvářet ve společnosti prostředí přátelské k lidem s postižením.

Principy, zásady:

 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Respektujeme právo být odlišný a dělat chyby.
 • Spolupracujeme s každým člověkem podle toho, co potřebuje a pokládá za důležité.
 • Vycházíme z možností a dovedností každého člověka.
 • U každého člověka klademe důraz na přijímání vlastní zodpovědnosti.
 • Podporujeme rozvoj co největší možné samostatnosti a soběstačnosti každého člověka.

Cílová skupina:

 • Osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území Prahy a které v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby.