Služby

Osobní asistence

Službu osobní asistence poskytujeme lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let na území hlavního města Prahy. Pracujeme formou řízené asistence, kterou organizují koordinátoři, proškolení a nábor nových asistentů zajišťuje instruktor.

Jitka Nováková
jitka.novakova@asistence.org
734 328 768

Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě. Služba je poskytována bezplatně a to v pěti základních programech.

Tereza Klossovská
tereza.klossovska@asistence.org
739 560 211

Ergoterapie

Ergoterapeuti pomáhají lidem jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním) maximálně využívat jejich schopnosti. V Asistenci o.p.s. doplňuje ergoterapeut tým osobní asistence a sociální rehabilitace a je přizýván ke spolupráci.

Eva Rohlenová
eva.rohlenova@asistence.org
605 295 019

Osobní asistence

Dobrovolnický program

Zprostředkováváme dobrovolníky pro lidi z naší cílové skupiny. Dobrovolníci asistují klientů při jejich volnočasových aktivitách, chodí spolu na kulturní akce, procházky a jiné… Chcete-li se stát dobrovolníkem, vyplňte formulář pro zájemce, nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.

Olga Bierhanzlová a Alena Krátká
dobrovolnici@asistence.org
603 569 690 a 725 373 787

Program pro rodiče

Konzultace pro rodiče klientů sociálních služeb Osobní asistence a Sociální rehabilitace v Asistenci, o.p.s. zaměřené na situace, kdy se rodič cítí přetížen, na vztah mezi rodičem a (dospělým) dítětem s postižením, strach nebo obavy z osamostatnění (dospělého) dítěte s postižením, řešení budoucnosti…

Lenka Fílová
lenka.filova@asistence.org