Služby

Osobní asistence

Službu osobní asistence poskytujeme lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let na území hlavního města Prahy. Pracujeme formou řízené asistence, kterou organizuje tým koordinátorů. Asistentům poskytujeme úvodní zácvik, průběžné vzdělávání a podporu.

Jan Chmúra
jan.chmura@asistence.org
605 295 019

Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě. Služba je poskytována bezplatně, a to ve dvou základních programech – sociální rehabilitaci a case managementu.

Eva Opočenská
eva.opocenska@asistence.org
739 560 211

Skupinové aktivity

Skupinové aktivity a pobytové akce jsou určeny jak stávajícím klientům služby sociální rehabilitace, tak novým zájemcům. Díky účasti na skupinové aktivitě získáte znalosti a dovednosti užitečné pro zapojení se ve společnosti a komunitě. Je zde prostor pro sdílení zkušeností a výměnu informací s ostatními účastníky a intenzivní spolupráci s konzultanty – sociálními pracovníky.

Osobní asistence

Dobrovolnický program

Zprostředkováváme dobrovolníky pro lidi z naší cílové skupiny. Dobrovolníci asistují klientům při jejich volnočasových aktivitách, chodí spolu na kulturní akce, procházky a jiné. Chcete-li se stát dobrovolníkem, vyplňte formulář pro zájemce nebo kontaktujte koordinátorky dobrovolnického programu.

Alena Krátká a Anastázie Krausová

dobrovolnici@asistence.org
725 373 787 a 606 098 552