INFORMACE O SLUŽBĚ OSOBNÍ ASISTENCE (zjednodušená verze)

K ČEMU A PRO KOHO JE URČENA OSOBNÍ ASISTENCE?

Osobní asistence je tu proto, aby umožnila dospělým nebo téměř dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením žít podle svých představ a možností. 

Těmto lidem proto poskytujeme podporu v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svému postižení potřebují, v rozsahu, který je pro ně nezbytný, a v čase, který si vyberou. 

Cílem služby osobní asistence je, aby lidé s postižením dostávali podporu v oblastech, kde to potřebují. 

Umožňujeme těmto lidem, aby:

 • mohli bydlet v domácnosti a udržovat ji
 • se mohli pohybovat ve městě (pochůzky, procházky…)
 • mohli trávit svůj čas podle svých představ nebo potřeb (účast na zájmových aktivitách, chození do školy nebo do práce, výlety…)
 • mohli mít vztahy s druhými lidmi, se svoji rodinou, přáteli a známými (setkávání s přáteli, dopisování…)
 • měli zajištěnou nebo se mohli podílet na péči o sebe (oblékání, jídlo, umývání…).

Ve službě osobní asistence se řídíme těmito zásadami:

 • Je pro nás důležitá důstojnost a intimita člověka.
 • Víme, že každý člověk je jedinečný. Každý člověk žije trochu jinak a potřebuje něco jiného.
 • Je pro nás důležité, aby se člověk rozhodoval sám za sebe. Chceme, aby těmto rozhodnutím rozuměl. 
 • Podporu poskytujeme podle toho, co kdo potřebuje a v jaké je situaci. Chceme, aby byl každý co nejvíce samostatný.

KDE A KDY SLUŽBU POSKYTUJEME?

Službu poskytujeme v Praze.

Služba je poskytována celodenně, a to i o víkendech a svátcích.

Koordinátoři jsou k dispozici v pracovní dny od 9 do 5 hodin. 

KOLIK SLUŽBA STOJÍ? 

Za službu klienti platí. Ceník je ZDE.

KOLIKA KLIENTŮM POSKYTUJEME SLUŽBU A MÁME VOLNÁ MÍSTA?

Službu poskytujeme maximálně 120 klientům.

Velmi nás to mrzí, ale nyní nepřijímáme nové klienty. 

Jestli chcete, abychom o Vás věděli a ozvali se Vám, vyplňte dotazník:

Jakmile pro Vás budeme mít místo, ozveme se. 

Pokud se potřebujete na něco zeptat, napište nebo zavolejte vedoucímu osobní asistence Janu Chmúrovi.

Email: jan.chmura@asistence.org

Telefon: 605 295 019

JAK SLUŽBA PROBÍHÁ?

S každým zájemcem o službu se sejde vedoucí a koordinátor, aby vyjednávali o možnostech a podmínkách poskytování osobní asistence. Setkání může proběhnout kdekoli zájemce chce – třeba u u zájemce doma, nebo v Asistenci (adresa: Hartigova (dříve Koněvova) 4, Praha 3).

Pokud zájemce chce asistenci, asistence je pro něj vhodná a máme volná místa, je se zájemcem sepsána smlouva. Je v napsáno, kolik hodin asistence budete měsíčně čerpat. Když máte opatrovníka, podepisuje smlouvu i opatrovník. 

Tím se zájemce stává uživatelem služby.

Uživateli je také určen jeho klíčový pracovník. Ten s uživatelem řeší všechny důležité záležitosti a dojednává, kdy, co a jak se bude při asistenci dělat. Tomu říkáme individuální plán. Podle tohoto plánu pak asistence probíhají.

Asistence mohou být pravidelné, ale i nepravidelné (podle toho, co kdo potřebuje).

Uživatel může ukončit službu kdykoli. Služba může ukončit poskytování jen z důvodů, které jsou ve smlouvě. Mezi tyto důvody patří nespolupráce na řešení těchto situací: 

 • když uživatel porušuje pravidla služby, 
 • když nespolupracuje s klíčovým pracovníkem, 
 • když uživatel neplatí za asistence. 
 • když se uživatel chová k pracovníkům hrubě. 

Když Vám kvůli tomu ukončíme službu, můžete si o ní znovu zažádat až za 6 měsíců.

KDO VE SLUŽBĚ PRACUJE?

Vedoucí služby

Má na starosti jednání se zájemci o službu a smlouvy, řeší provoz služby a také veškeré problémy. 

Vedoucím služby je Jan Chmúra. Je k dispozici každý všední den od 9 do 5 hodin.

Email: jan.chmura@asistence.org

Telefon: 605 295 019

Koordinátoři / klíčoví pracovníci 

Koordinátoři plánují asistence. Uživatelé se na ně obrací, když potřebují objednat, změnit nebo zrušit termín asistence. 

Koordinátoři jsou také klíčovými pracovníky pro uživatele služby. S každým uživatelem plánují a  dojednávají, jak budou asistence probíhat, sledují, zda asistence probíhají podle stanoveného plánu, a vyhodnocují, jestli služba probíhá tak, jak uživatel potřebuje, a zda je s asistencemi spokojený. 

Uživatel řeší s klíčovým pracovníkem všechno, co se týká služby.  

Kontakty na koordinátory jsou k dispozici ZDE

Asistenti

Asistenti poskytují osobní asistence.

Všichni jsou zaučení v tom, jak se k uživateli chovat, v pohybu s vozíkem, v práci se zvedákem, v přesunech a polohování na lůžku a v úkonech spojených s péčí o sebe (hygiena, podávání stravy atp.). 

Každý asistent dostane před asistencí u uživatele informace o tom, jak dlouhá asistence bude a co se na ní bude dít. Podle toho pak asistence probíhá.