Advokační aktivity

Prosazujeme řešení, která umožňují, aby lidé s postižením byli nedílnou součástí společnosti.

Příspěvek na péči

Od roku 2015 jsme se intenzivně věnovali finanční dostupnosti péče pro lidi s postižením. S tehdejším vedením MPSV se nám podařilo dojednat zařazení zvýšení příspěvku na péči pro lidi ve IV. stupni do novely zákona o sociálních službách. Ta nakonec nebyla přijata Poslaneckou sněmovnou, ale díky iniciativě skupiny senátorů se návrh na zvýšení příspěvku na péči podařilo vrátit do hry. Tehdy jsme spustili petici www.hlasujemepro.cz, kterou podpořilo téměř 11 000 lidí, jednali jsme s poslanci a poslankyněmi, chodili na zasedání sněmovních výborů, organizovali happeningy před sněmovnou, až byl nakonec příspěvek na péči úspěšně zvýšen.

S vědomím, že toto zvýšení příliš neřeší situaci lidí s nejtěžším postižením, kteří potřebují více než 6 hodin osobní asistence denně, jsme začali vymýšlet řešení, které by výrazněji pomohlo i jim. Došli jsme k tomu, že nejlepším řešením by bylo zavedení pátého, individualizovaného stupně, který by zajistil lidem s nejtěžším postižením dostatek financí na zajištění osobní asistence. Aby každý mohl svobodně žít. Na podporu tohoto návrhu jsme spustili petici www.patystupen.cz.

V našem úsilí dosáhnout systémové změny můžeme pokračovat jen díky podpoře našich dárců a partnerů, zejména Nadace Kooperativy, Nadačního fondu Abakus, Nadaci Kooperativy a Nadace OSF. Děkujeme!

Odstraňování bariér

Dlouhodobě jsme se věnovali odstraňování bariér ve veřejné dopravě v Praze. Sérií petic, happeningů, veřejných debat, filmů a přinášení tématu do veřejné debaty se nám podařilo iniciovat změnu. Hlavní město splnilo jeden z našich prvních požadavků a vytvořilo koncepci veřejné dopravy bez bariér.

Ta je v současnosti naplňována zpřístupňováním starších stanic metra, tramvajových zastávek i nákupem nízkopodlažních vozů. Podobný postup jsme zvolili i v kampani “Vlakem bez bariér”, zahájené na začátku roku 2020. Impulsem pro nás byly otřesné zkušenosti řady lidí s postižením s cestování vlakem po České republice a dlouhodobá neochota dopravců, ministerstva dopravy a Správy železnic tuto situaci koncepčně řešit. Do kampaně bohužel vstoupila pandemie Covidu-19 a tak byla dočasně pozastavena. Určitě se ale k tomu tématu vrátíme!

Bydlení

V roce 2018 jsme zahájili kampaň www.bezbabyty.cz za dostupné bezbariérové bydlení pro lidi s postižením v Praze. Uspořádali jsme debaty s politiky a podařilo se téma dostat do hledáčku politických stran.

Zároveň jsme se rozhodli vyzkoušet jedno z možných řešení sami – pronajali jsme si od pražského magistrátu velký byt, který dále pronajímáme několika lidem s postižením i bez něj. Vznikl tak Spolubyt, v českém prostředí stále spíš ojedinělý projekt.

Více o Spolubytu se můžete dozvědět zde. Podívejte se také na reportáž v pořadu České televize 168 hodin a na video, které jsme o Spolubytu natočili.