Historie

Smyslem činnosti Asistence, o.p.s. je podporovat svobodný a samostatný život lidí s postižením v běžném prostředí. V roce 1995 tuto naléhavou potřebu silně vnímali rodiče a přátelé studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu v Praze a několik zaměstnanců v čele s paní Vlastou Stupkovou se rozhodlo pro založení občanského sdružení.

Činnost Asistence byla na počátku zaměřena zejména na pomoc studentům praktické školy s akcentem na období přechodu ze školy do dalšího života. Díky podpoře Nadace Jedličkova ústavu se podařilo vybudovat tranzitní program, jehož součástí pak bylo i podporované zaměstnávání. Od samého počátku byla součástí služeb i osobní asistence, bez které nebylo o samostatnosti možné uvažovat.

Dnes je Asistence, o.p.s. mezi poskytovateli sociálních služeb známá nejenom svým působením prostřednictvím jednotlivých programů a sociální služeb, ale i úspěchy advokační činnosti. Díky ní se podařilo významným způsobem akcelerovat odstranění bariér ve veřejné dopravě v Praze, iniciovat zvýšení příspěvků na péči a dostupnost bezbariérového bydlení.

Děkujeme všem lidem, kteří nám v této činnosti pomáhají. Od roku 1995 to jsou tisíce dobrovolníků, asistentů, sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců.

Děkujeme všem podporovatelům, díky nimž můžeme zajistit náš každodenní provoz čítající stovky jednotlivých asistencí u lidí s postižením po celé Praze, desítky jednotlivých setkání, konzultací na cestě za naplněným životem. Bez desítek firemních dárců a bez stovek dárců individuálních by toto vše nebylo možné.

Buďte s námi a zapojujte se způsobem, který je Vám blízký: www.darujasistenci.cz

Má to smysl!