Dobrovolnictví

Dobrovolnický program Asistence může využívat kdokoli, kdo spadá do cílové skupiny Asistence, o.p.s., tedy každý člověk s tělesným či kombinovaným postižením, ve věku 16-64 let žijící na území Prahy. Využívání jiných služeb Asistence již není podmínkou!

Dobrovolnický program je určen pro trávení volného času. Dobrovolníci nejčastěji doprovází klienty na různé kulturní a společenské akce (koncerty, divadla, kina, výstavy…), na sportovní akce (zápasy, tréninky), na procházky do přírody apod.

Využívání dobrovolnického programu je bezplatné.

Jak začít využívat pomoc dobrovolníků?

Nejprve je potřeba kontaktovat koordinátorku dobrovolnického programu Alenu Krátkou (725 373 787) – telefonicky či napsat na e-mail dobrovolnici@asistence.org.

Koordinátorka vám poskytne všechny potřebné informace o dobrovolnickém programu a zodpoví případné další otázky.

Pokud se rozhodnete využívat dobrovolníky, sepíše s Vámi smlouvu a poté již nic nebrání zadat si u ní poptávku po dobrovolníkovi. Pokud to nebude ve vašich silách, ráda vám s formulací objednávky pomůže.

V případě zájmu se ozvěte koordinátorkám dobrovolnického programu Aleně Krátké nebo Anastázii Krausové.

Alena Krátká
dobrovolnici@asistence.org
+420 725 373 787

Anastázie Krausová
dobrovolnici@asistence.org
+420 606 098 552

Průběžně také přijímáme nové dobrovolníky.

Základní požadavky

  • věk min. 18 let
  • dokončené základní vzdělání
  • výpis z rejstříku trestů
  • možnost věnovat se dobrovolnické činnosti alespoň 3 h měsíčně

Dobrovolnický program je podporován Ministerstvem vnitra, NF Veolia, Nadací Jedličkova ústavu, NF Abakus. Děkujeme!

Nemohl by ale fungovat ani bez desítek pravidelných dárců, kteří dobrovolnictví podporují přes kampaň www.stoprodobro.cz.