Přihlašování na zácvik

Přihlašování pro budoucí asistenty

V případě, že máte s přihlášením problémy, kontaktujte ergoterapeutky.

Sraz:

V Asistenci (Na Topolce 1, 140 00 Praha 4), 3. patro úplně vzadu na chodbě u lehátka (tam kde i většinou probíhá zkouška zvedáku při prvním zácviku)

Zácvik trvá přibližně 2,5 hodiny (dle počtu účastníků).

S sebou není potřeba nic speciálního, snad jen pohodlné oblečení, protože si budeme zkoušet přesuny na sobě.

Kontakt pro případ, že nedorazíte, budete mít zpoždění, máte dotazy apod.:
Eva Rohlenová – ergoterapeutka
eva.rohlenova@asistence.org
telefon: 605 295 019

Termíny zácviků

Termín Poznámka Počet volných míst
12. 6. 2019, 9:30 - 12:00

Sraz na konci chodby u lehátka.

V případě, že bude na zácvik přihlášen pouze jeden zájemce, bude zácvik zrušen a zájemce bude e-mailem požádán, aby využil další termín zácviku.

0 Přihlaste se zde
18. 6. 2019, 9:30 - 12:00

Sraz na konci chodby u lehátka.

V případě, že bude na zácvik přihlášen pouze jeden zájemce, bude zácvik zrušen a zájemce bude e-mailem požádán, aby využil další termín zácviku.

4 Přihlaste se zde