Program pro rodiče

Program pro rodiče

Konzultace pro rodiče klientů sociálních služeb Osobní asistence a Sociální rehabilitace v Asistenci, o.p.s. zaměřené na:   

  • situace, kdy se rodič cítí přetížen: „Je toho na mě moc, jsem na to sám.“,
  • vztah mezi rodičem a (dospělým) dítětem s postižením: „Kdy jsem rodič dospělého dítěte a kdy jsem pečovatelem nebo asistentem?“
  • strach nebo obavy z osamostatnění (dospělého) dítěte s postižením: Jak dítě „pustit“?,
  • řešení budoucnosti: „Co bude, až já tady nebudu?“,
  • spolupráci se sociálními službami a jejich pracovníky „Služba/y nefungují tak, jak si představuju, nebo bych potřeboval/a! Nedůvěřuju službám nebo pracovníkům.“.

Konzultace umožňují rodičům mluvit o svých starostech, bolestech a obavách v bezpečném prostředí a díky tomu: 

  • nahlédnout novým pohledem na výše uvedená témata,
  • rozvíjet se, zjistit, co jim brání v posunu nebo změně,
  • zorientovat se v situaci a porozumět jí, hledat možnosti, jak ji změnit nebo jak se v ní cítit lépe.

Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, nebo dlouhodobější spolupráci. V tom případě je frekvence setkávání cca 1 týdně až 1 za měsíc podle konkrétních potřeb a možností rodičů a maximální délka spolupráce je 2 roky. 

Jedná se o samostatný program (mimo služby Sociální rehabilitace a Osobní asistence). V případě, kdy je třeba součinnost s klienty sociálních služeb, je způsob spolupráce dojednáván individuálně. 

Kdo poskytuje poradenství v programu pro rodiče?

Poradenství poskytuje konzultantka, která je frekventantkou supervizní části psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze(SLEA). Má vlastní zkušenost s dítětem s postižením, se spoluprací se sociálními službami i s procesem osamostatňování dítěte s postižením. Odborné vedení je zajištěno na supervizi.

KONTAKT
Lenka Fílová: lenka.filova@asistence.org