Žít svůj život

Žít svůj život

Každý z nás chce žít ve své domácnosti a komunitě. A to navzdory tomu, jak moc složité nebo nereálné se to může na první pohled zdát. Pomáháme klientům, kteří potřebují dlouhodobou a soustavnou podporu při zajištění základních životních potřeb, žít svůj život.

Cílem programu Žít svůj život je umožnit klientům s dlouhodobou, kontinuální potřebou podpory:
  • mít naplánované a zkoordinované služby, které potřebují pro svůj život,
  • mít naplánované a zkoordinované osobní aktivity, které chtějí nebo potřebují mít ve svém životě, 
  • mít podporu při komunikaci se službami nebo třetími osobami,
  • mít kontrolu nad svými financemi.
Průběh spolupráce:
  • V rámci programu je poskytována individuální podpora lidem, kteří mají obtíže při  dlouhodobém zajištění svých základních životních potřeb. Může se jednat i o osoby, kterým pravidelný kontakt s pracovníkem může pomoci předcházet krizovým situacím, nebo je alespoň mírnit. V případě psychické krize řešíme praktické fungování v krizi, nikoli krizi samotnou (zde kontaktujeme jiné poskytovatele).
  • Klient je do řešení své situace v maximální možné míře zapojován tak, aby o maximu svých záležitostí rozhodoval sám, nebo aby alespoň byly v maximální možné míře zohledněny jeho osobní potřeby, preference a životní styl. Pokud je to možné, získává klient v průběhu spolupráce i dovednosti potřebné pro fungování v běžném, každodenním životě. 
  • V začátku spolupráce i v jejím průběhu jsou důkladně mapovány a hodnoceny potřeby klienta s ohledem na jeho fungování v běžném životě, na jeho samostatný život v prostředí, kde žije. Pracovník také aktivně mapuje rizika spojená se samostatným fungováním klienta, předchází jim a hledá jejich řešení.
  • Pracovník na základě tohoto počátečního i průběžného zhodnocení poskytuje podporu především tím, že zprostředkovává a poskytuje informace ve formě srozumitelné pro klienta, pomáhá klientovi komunikovat se svým okolím, zprostředkovává, koordinuje a plánuje potřebné služby a aktivity, 
  • Kontakt s klíčovým pracovníkem probíhá podle potřeb, nejméně však jednou měsíčně.
  • Celková doba poskytování programu je neomezená.