Homepage

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Konkrétně se jedná o osobní asistenci, podporu při přechodu ze škol do dalšího života (tzv. tranzitní program) a při hledání zaměstnání (podporované zaměstnávání). Dlouhodobě jsme aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě.

Homepage