Sociální rehabilitace

Programy sociální rehabilitace

Fungujeme už takřka v běžném režimu za dodržování epidemiologických opatření, i menší skupinové aktivity se budou konat. Chcete se dozvědět víc? Neváhejte nás kontaktovat.

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě.

Kontakt: 
tereza.klossovska@asistence.org
739 560 211

Služba je v pěti základních programech zaměřena především na to, aby si tito lidé mohli:

 • samostatně bydlet, 
 • najít soukromé asistenty pro poskytování osobní asistence,
 • navazovat a udržovat běžné vztahy v komunitě a mít pocit, že do ní patří, 
 • vyjadřovat vlastní názory a obhájit své zájmy, 
 • žít svůj život, ve své domácnosti a komunitě.

Podpora je poskytována formou konzultací, skupinových programů, ale i přímé podpory “v terénu” na území hl. města Prahy. 

Služba je poskytována bezplatně.

Cílovou skupinou jsou lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří potřebují podporu ve výše uvedených oblastech z důvodu snížené úrovně schopností, dovedností nebo zkušeností. Podporu poskytujeme lidem na území hl. m. Prahy.   

Ve službě se řídíme těmito zásadami:

 • Podporujeme klienty v možnosti žít svobodně, podle svých představ, v běžném prostředí.
 • Reagujeme na individuální potřeby klientů a zohledňujeme jejich celkovou životní situaci. 
 • Nehodnotíme člověka, jeho názory, rozhodnutí ani sny. Službu poskytujeme podle toho, co klient chce, potřebuje a v jaké je situaci. Posilujeme silné stránky člověka. 
 • Podporujeme klienty v tom, aby uměli dělat vlastní rozhodnutí, tato rozhodnutí respektujeme a společně mluvíme o jejich důsledcích a souvislostech. 
 • Klademe důraz na aktivní přístup klienta během celé spolupráce a posilování jeho kompetencí při řešení jeho situace. Je pro nás důležité zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.
 • Umožňujeme klientům sebepoznání a zisk pozitivních i negativních zkušeností.  
 • Rodina je důležitá, zapojujeme ji do naší spolupráce.