Mít své asistenty

Mít své asistenty

Stalo se vám to také? Obtelefonovali jste všechny poskytovatele osobní asistence v Praze a nikde neměli volnou kapacitu? Můžete zkusit najít asistenty vlastní. Pomůžeme vám. Neslibujeme, že se to povede, ale znáte to, kdo nic nezkusí, nic nezíská. Sociální pracovník vás provází celým procesem tvorby asistentské sítě.

Cílem programu Mít své asistenty je umožnit klientům, aby:
 • si našli soukromé asistenty sociální péče tak, jak tuto pozici definuje § 83 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, a aby si s těmito asistenty prostřednictvím smlouvy o poskytnutí pomoci nastavili podmínky spolupráce, 
 • si ujasnili vlastní představy o míře potřebné podpory a spolupráci s vlastními asistenty,
 • získali zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k hledání soukromých asistentů a udržení spolupráce s nimi.
Jak na to jdeme:
 • vytvoření poptávky pro zajištění asistence prostřednictvím soukromého asistenta na základě zmapování situace a potřebné podpory,
 • seznámení se zákonnými požadavky na spolupráci se soukromými asistenty a s bezpečnými způsoby pro spolupráci s nimi,
 • podpora při distribuci poptávky (zveřejnění na sociálních sítích, v komunitě, osobní prezentace ve školách, zájmových spolcích atp.),
 • podpora při jednání s konkrétními zájemci o asistování (vedení pohovoru před uzavřením smlouvy, zaškolení zájemce o asistování, nastavení pravidel spolupráce, vytvoření a uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci s asistentem),
 • podpora v průběhu spolupráce – jednorázové konzultace jak pro klienta, tak i asistenta v souvislosti s poskytováním neformální péče
Průběh spolupráce:
 • Individuální podpora probíhá v kontaktu klienta a konzultanta a je zaměřena podle jeho aktuálních potřeb a situace. 
 • Podpora může být poskytována jak při konzultacích v prostorách Asistence, o.p.s., tak v terénu, pokud je to součástí dojednaného postupu (např. účast konzultanta na pohovorech se zájemci o asistenci, distribuce inzerátu, zaškolování asistenta).
 • Součástí konzultací mohou být nácviky dovedností spojených s hledáním asistenta a udržením spolupráce s ním (sepsání inzerátu, vedení pohovoru atp.).
 • V rámci spolupráce je možné dojednávat úkoly ke splnění nebo k vyřešení mimo konzultace (např. naformulování, šíření inzerátu).  
 • Celková doba poskytování služby v programu je 2 roky.