Někam patřit

Někam patřit? Důležité!

Chcete trávit čas s lidmi, se kterými vám je dobře? Vyjet na výlet, zajít do kavárny, do kina, na pivo, uspořádat třídní sraz, oslavu narozenin, nebo jen zavolat člověku, který vám byl kdysi blízký a dlouho jste ho neviděli? Chcete poznat nové lidi?

Pokud si nejste jistí, jak byste to udělali, poskytneme vám odpovídající podporu. Společné zájmy spojují lidi. A tak i my se snažíme spolu s vámi hledat místa a možnosti, kde se seznámit, kam patřit.

Cílem programu Někam patřit je umožnit klientům:  
  • navázat nové vztahy a udržet si je,
  • nalézt místo nebo skupinu lidí, kde se mohou zapojit a kam „budou patřit“. 
Průběh spolupráce:
  • Individuální podpora probíhá v kontaktu klienta a konzultanta a je zaměřena podle jeho aktuálních potřeb a situace. Konzultační podpora může být zaměřená na ujasňování představ o tom, co znamená někam patřit, a jak toho dosáhnout, případně na ujasňování toho, jakou podobu mohou mít různé vztahy (známí, kamarádi, přátelé, partner), jak tyto vztahy vytvářet a udržovat. Klienti ale mohou být podporováni i přímo “v terénu”, a to buď formou nácviku v reálných situacích, nebo je konzultant může podpořit svou přítomností v reálné situaci a její následnou reflexí a zpětnou vazbou. 
  • Program je zaměřený na podporu vztahů v komunitě, konzultant nebo asistent tyto vztahy nenahrazují. V rámci programu je proto kladen velký důraz na vyjasňování role konzultanta nebo asistenta.   
  • Celková doba poskytování služby v programu je maximálně 2 roky. 

Spolupráce může být i krátkodobá! Je možné uspořádat v rámci programu jen jeden výlet nebo párty, ty další už totiž zvládnete sami!