Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání

Každý může! To je heslo, jímž se řídíme při hledání práce s našimi klienty. Při spolupráci v programu Podporované zaměstnávání si uvědomíte své silné stránky, na kterých se dá stavět při hledání práce.

Zkoušíme i neotřelé cesty hledání zaměstnání jako například šíření inzerátů „Chci Pracovat“. Kdo má zájem, s tím se jdeme osobně ptát po pracovní pozici do vybraných firem, organizací…

Cílem programu Podporované zaměstnávání je umožnit klientům, aby:

  • si našli a udrželi pracovní místo na otevřeném trhu práce,
  • si ujasnili představu o práci (pracovních pozicích a jejich nárocích vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a situaci), a to i mimo otevřený trh práce,  
  • získali zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k hledání nebo udržení práce.

Průběh spolupráce:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je inzerat_Lucka-724x1024.png.
  • Individuální podpora probíhá v kontaktu klienta a konzultanta a je zaměřena podle jeho aktuálních potřeb a situace. Konzultace bývají pravidelné, trvají obvykle 1 hodinu. 
  • Součástí konzultací mohou být nácviky dovedností spojených s pracovním uplatněním (sepsání životopisu, vedení pohovoru se zaměstnavatelem atp.).
  • Pokud je to potřeba pro naplňování dojednaného cíle spolupráce, může konzultant poskytnout doprovod při vyjednávání se zaměstnavateli, na pracovišti nebo na úřadech.  
  • V rámci spolupráce je možné dojednávat úkoly ke splnění nebo k vyřešení mimo konzultace (např. zjišťování informací nebo trénování některých pracovních dovedností).  
  • Pokud klient nalezne zaměstnání na otevřeném trhu práce, je možné mu kromě konzultací nabídnout pracovní asistenci přímo na pracovišti. Jde o asistenci pracovní, nácvikovou, v průběhu které dochází ke snižování podpory klienta v pracovních i sociálních dovednostech. Jejím cílem je, aby klient byl na pracovišti samostatný ve všech oblastech jeho pracovní náplně, v komunikaci se zaměstnavatelem a kolegy, naučil se využívat systém přirozené podpory a uměl pracovat s potřebnými pomůckami (nejedná se o osobní asistenci). Obvykle se pracovní asistence poskytuje v období zkušební doby, v odůvodněných případech a po posouzení konzultanta ji lze prodloužit o další 3 měsíce. 
  • Pokud je to potřeba, může být ke spolupráci přizván ergoterapeut. Ten může provést zhodnocení pracovních schopností klienta, podporovat klienta v nácviku pracovních dovedností a provádění modelových činností, doporučit kompenzační pomůcky pro pracovní místo a dopravu do práce, provést zhodnocení pracovního prostředí a podat návrh při řešení bezbariérových úprav, nebo provést zhodnocení ergonomie pracovního místa.
  • Maximální doba poskytování služby v programu Podporované zaměstnávání je 2 roky.