Samostatně bydlet

Samostatně bydlet

Najít odpovídající bezbariérové bydlení a pomoc dalších osob, které potřebuje člověk s postižením k samostatnému životu, je leckdy nadlidský úkol. Věříme, že cestou je například sdílené bydlení s asistenty v bytech se sníženým nájmem. Ke všemu, co se samostatného bydlení týče, jsme plně k dispozici!

Cílem programu Samostatné bydlení je umožnit klientům:  
  • vybudovat si představu o tom, co to znamená samostatně bydlet, 
  • zmapovat si možností bydlení (včetně například spolubydlení),
  • najít si bydlení, zařídit si ho a naučit se v něm fungovat (péče o domácnost, o sebe, o finance v souvislosti se samostatným bydlením, případně podpora při hledání a zprostředkování potřebné podpory a služeb).
Průběh spolupráce:
  • Individuální podpora probíhá v kontaktu klienta a konzultanta a je zaměřena podle jeho aktuálních potřeb a situace. 
  • V začátku spolupráce klient s konzultantem zvažují možnosti samostatného bydlení a klient vybírá tu, kterou považuje za nejvhodnější s ohledem na jeho rozpočet, míru potřebné podpory, dosavadní zkušenosti atp.
  • V případě, že to situace vyžaduje (např. je důležitá rychlost při reakci na nabídku bytu a přizpůsobení se termínu prohlídky bytu), lze domlouvat podporu asistenta nebo konzultanta i ze dne na den.
  • Při zahájení bydlení je možné kromě klíčového pracovníka využít také podpory ergoterapeuta pro navržení vhodného zařízení bytu a asistentů nácviku pro péči o domácnost, orientaci a cestování v okolí atp. 
  • Celková doba poskytování služby v programu je 2 roky. 

Pokud neuspěje člověk s žádostí o byt zvláštního určení, nebo ani o takový byt nechce žádat, hledáme byty na běžném trhu, více na: www.bezbabyty.cz