Vyjádřit svůj názor

Vyjádřit svůj názor

Pokud máte potíž s tím, že ten, komu potřebujete něco sdělit, vás neposlouchá, nechce slyšet, nebo je pro vás nějakým způsobem těžké „to“ sdělit, kontaktujte nás. Nemusí se jednat jen o člověka, může to být škola, zaměstnavatel, sociální služba, úřad…

Někdy je vhodné uspořádat vyjasňovací schůzku, kterou v případě potřeby moderujeme a zajišťujeme bezpečné prostředí pro vzájemný respekt a prostor pro domluvu, jindy stačí napsat dopis, stížnost nebo zajít do občanské poradny.

Cílem programu Vyjádřit svůj názor je umožnit klientům:   
  • řešit své konkrétní problémy, obtíže nebo záležitosti prostřednictvím vyhledávání relevantních informací, zvažování různých variant a možností, vyhodnocování pro a proti, přínosů a rizik,
  • naučit se argumentovat, formulovat a vyjadřovat vlastní názor a vyjednávat s třetími stranami (rodiče, partner, školy, služby atp.).
Průběh spolupráce:
  • Program je zaměřený na individuální podporu klientů při řešení konkrétních problémů, obtíží nebo záležitostí.
  • Klient je do řešení své situace v maximální možné míře zapojován tak, aby v průběhu řešení získával zároveň i dovednosti v oblasti komunikace, vyhledávání informací, vyjednávání, rozhodování. 
  • Součástí služby mohou být setkání a společné schůzky se třetími stranami (lidé, kteří mohou klienta podpořit v řešení, lidé, kterých se situace dotýká, nebo např. lidé kteří jsou s klientem v konfliktu).
  • Celková doba poskytování služby v programu je 1 rok na jednu zakázku/cíl.