Vyjádřit svůj názor

Program je zaměřen na řešení konkrétních problémů lidí, kteří se na nás obrací. Potíže se týkají komunikace se třetími stranami. Může se jednat třeba o zaměstnavatele, souseda, asistenta, rodinu, nebo pracovníka úřadu.

Pomáháme klientům prostřednictvím vyhledávání informací, zvažování různých variant a možností, vyhodnocování přínosů a rizik formulovat a vyjádřit vlastní názor.

Někdy je vhodné uspořádat vyjasňovací schůzku, kterou v případě potřeby moderujeme a zajišťujeme bezpečné prostředí pro vzájemný respekt a prostor pro domluvu.