Ergoterapie v Asistenci v roce 2019

Jednou z důležitých součástí Asistence je také ergoterapie, jejímž cílem je umožnit lidem s postižením účastnit se každodenních aktivit. Naše ergoterapeutka Eva pomáhá klientům vybrat vhodné kompenzační pomůcky, upravit pracovní či domácí prostředí nebo trénovat motorické a kognitivní funkce. Tímto způsobem v roce 2019 Eva spolupracovala s 26 klienty, přičemž s více než polovinou z nich šlo o dlouhodobější spolupráci.

Ergoterapeutka se s klienty věnovala především řešení kompenzačních pomůcek, kde jim pomáhala v celém procesu jejich pořizování – tedy od výběru, komunikace s firmami, jejich vyzkoušení a na závěr až k jejich zakoupení a používání. Další náplní spolupráce v ergoterapiích byly nácviky běžných denních činností (např. čištění zubů, česání, oblékání) a zdokonalování dovedností klientů souvisejících s jemnou motorikou a kognitivními funkcemi. Některé klienty ergoterapeutka také podpořila v procesu hledání vhodných asistivních technologií pro lepší komunikaci (např. specializované programy pro PC, tablet, mobil).

Konkrétním příkladem úspěšné práce ergoterapeutky může být rychlé zprostředkování a získání elektrického vozíku pro jednu klientu. Tato paní měla již několik měsíců poměrně draze zapůjčený elektrický vozík, který byl ale pro její svobodný samostatný pohyb i kvůli špatnému stavu komunikací v okolí jejího bydliště nevyhovující. Sama klientka nevěděla kde vozík shánět a přes pojišťovnu by ho s největší pravděpodobností nezískala – a pokud ano, tak nejdříve za rok. Ergoterapeutka kontaktovala firmu s kompenzačními pomůckami, předala jim potřeby a požadavky klientky, domluvila s klientkou a zástupci firmy společnou schůzku. Týden po schůzce a vyzkoušení měla klientka sice použitý, ale plně funkční vozík doma a je s ním velmi spokojená.

Dalším příkladem spolupráce v ergoterapii je pan H. S ním ergoterapeutka spolupracuje hned v několika oblastech. Společně usilují o získání speciálního programu pro usnadnění psaní na počítači a o získání nového mechanického vozíku a vlastního mobilního zvedáku. Na získání programu a vozíku se ještě stále pracuje, ale pan H. již má doporučení od rehabilitační lékařky i podanou žádost na Úřad práce. Mobilní zvedák se již ale podařilo získat. Naše ergoterapeutka Eva pomohla panu H. sehnat zvedák z druhé ruky, nicméně plně funkční.

Kromě získávání vhodných kompenzačních pomůcek trénuje ergoterapeutka Eva s klienty také motorické a kognitivní funkce. Spolupracuje například s paní D., která má vlivem svého onemocnění potíže s pamětí a orientací. Zaměřily se proto na pravidelné trénování paměti v domácím prostředí. Kromě cvičení formou tužka-papír, které paní D. aktivizuje a bystří paměť, vyzkoušela si paní D. v rámci ergoterapií po velmi dlouhé době nakupování v supermarketu a přípravu jídla, které jinak už sama bez asistence druhé osoby nezvládne. Tyto nácviky probíhaly během celého roku a po uplynutí této doby pokračovala paní D. ve spolupráci s konzultantkou ve službě sociální rehabilitace.

Naše ergoterapeutka se kromě spolupráce s jednotlivými klienty a klientkami věnuje také ergoterapeutickým zácvikům pro nové asistenty a asistentky. V roce 2019 jich stihla zacvičit téměř 150. Tyto zácviky připravují asistenty na jejich budoucí práci a seznamují je s oblastmi, jako jsou přesuny z/na vozík a posazování klientů na lůžku, využití pomůcek pro přesuny a také v oblastech osobní hygieny klientů.

Ergoterapie v Asistenci funguje i díky podpoře Nadačního fondu Veolia, za což mu tímto mockrát děkujeme!