Nové video: Pátý stupeň a Michal Novotný

Michal Novotný využívá v tomto roce díky pilotnímu projektu www.patystupen.cz asistenci v takovém rozsahu, v jakém ji skutečně potřebuje. Je to velký rozdíl oproti čtyřem hodinám denně a ještě větší oproti životu v ústavním zařízení. Naším cílem je tento individualizovaný systém podpory prosadit pro všechny lidi s postižením, kteří ji potřebují ve větším rozsahu.

Připojte se i vy k výzvě poslancům: https://petice.patystupen.cz.

Děkujeme za podporu našemu hlavnímu partneru Nadaci Kooperativy. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Připojte se k naší výzvě za dostupnost pomoci!

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona o sociálních službách. Ze zkušenosti z minulých volebních období víme, že se nelze spoléhat na to, že se potřebné změny jako zázrakem v novele objeví. Sice na zázraky věříme, ale v tomto případě je nutné jít jim naproti. Připravili jsme proto výzvu DostupnostPomoci.cz, kde ve třech stručných bodech formulujeme, co by v ní nemělo chybět. S výzvou o podporu se také obracíme na všechny organizace působící ve prospěch lidí s postižením a seniorů.
Co požadujeme:

  • individualizovaný systém příspěvku na péči
  • sociální služby jako mandatorní výdaj státního rozpočtu
  • služby dostupné všude v potřebné kvalitě a rozsahu

Naši výzvu můžete podpořit na www.dostupnostpomoci.cz.

Překonávání hranic na asistenční výjezdovce

Minulý týden proběhla v malebné západočeské obci Malovice letos již druhá asistenční „výjezdovka“, neboli intenzivní pětidenní soustředění určené pro klienty služby sociální rehabilitace. Hlavním tématem této výjezdovky bylo překonávání hranic. Řešila se hlavně spolupráce s asistenty, ale i komunikace ve skupině, práce se strachem a nervozitou či poznávání svých limitů. Zatímco dny byly zasvěceny práci, večery patřily zábavě, kytaře, zpěvu či promítání filmů. Jak to v Malovicích vypadalo uvidíte z fotek od Štěpána Lohra.

Nové video: Moderní žena Lenka Dvořáková

Podívejte se, jak se žije Lence Dvořákové, která je jednou z účastnic pilotního projektu www.patystupen.cz a tak má zajištěnou pomoc asistentek ve skutečně potřebném rozsahu. Naším cílem je tento individualizovaný systém podpory prosadit pro všechny lidi s postižením, kteří ji potřebují ve větším rozsahu.Připojte se i vy k výzvě poslancům: https://petice.patystupen.czDěkujeme za podporu našemu hlavnímu partneru Nadaci Kooperativy. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Přijďte na Večírek Asistence 25.8.2022!

Večírek Asistence se blíží! Přijďte 25.8. do Kasáren Karlín.

Zahrají Mňága a Žďorp, Zrní, Red Torch a na závěr tradičně i Cyril s Ivanem!

Doporučené vstupné 300 Kč bude využito na další rozvoj sociálních služeb pro lidi s tělesným postižením.

Děkujeme za podporu Ministerstvu kultury a hlavnímu partnerovi Asistence Nadaci Kooperativy!

Poslali jsme dopis ministrovi

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novelu zákona o sociálních službách. To je příležitost zásadně zlepšit kvalitu života mnoha lidí s postižením. Proto jsme se 27.6. 2022 obrátili na ministra Jurečku s následujícím dopisem:

Vážený pane ministře,

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod Vaším vedením připravuje na tento a příští rok novelu zákona o sociálních službách, klíčovou normu pro sociální služby a všechny občany České republiky, kteří podporu sociálních služeb využívají. Přichází největší šance na to zlepšit podmínky pro život tisíců lidí s postižením a jejich rodin, kteří čelí důsledkům omezené dostupnosti pomoci. Dostupnost je aktuálně limitována maximální výší příspěvku na péči, která omezuje několik tisíc lidí s postižením s vyšší potřebou pomoci. Ti jsou stávajícím nastavením systému postupně vytlačování do velkokapacitních zařízení sociálních služeb bez reálné možnosti volby. Další úskalí spočívá v nedostatečné dostupnosti terénních sociálních služeb, bez kterých není možnost žít v přirozeném prostředí trvale udržitelná.  

Proto se na Vás právě teď obracíme s několika zásadními návrhy, které by novela měla obsahovat a tím nastartovat kvalitativní změny vedoucí k účinnému naplnění potřeb lidí, kteří bez pomoci nemají šanci svobodně žít:

zavedení individualizovaného systému příspěvku na péči umožňujícího lidem s postižením využívat pomoc ve skutečně potřebném rozsahu
zajištění stability poskytovatelů sociálních služeb tím, že se jejich financování stane mandatorním výdajem státního rozpočtu
zaručení dostupnosti terénních sociálních služeb pro lidi s postižením v potřebném rozsahu a kvalitě na celém území ČR
Ačkoliv jsou tato témata zásadní, byla v minulosti při neúspěšných přípravách novel zákona o sociálních službách opomenuta. Věřím, že si Vámi připravovaná novela může získat podporu široké odborné veřejnosti i samotných lidí s postižením a jejich blízkých, pokud tomu tentokrát bude jinak. Výzvu za zavedení individualizovaného, pátého stupně příspěvku na péči podpořilo již takřka 10 000 občanů a několik desítek organizací. S pěti lidmi s postižením individualizovaný systém v tomto roce pilotně zkoušíme.

Nabízíme Vám naše zkušenosti a upřímný zájem o zlepšení kvality života všech lidí, kteří chtějí s podporou kvalitních sociálních služeb svobodně žít, k čemuž se ostatně Česká republika zavázala připojením se k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

S přáním všeho dobrého,

Erik Čipera, ředitel Asistence, o.p.s.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách – pro uprchlíky z Ukrajiny

Lidem prchajícím před válkou nabízíme zdarma kurz pro pracovníka v sociálních službách a úspěšným absolventům chceme následně nabídnout práci osobních asistentů. Děkujeme Nadaci Kooperativy za podporu! 💙💛 Zájemci pište na nadiya.fedoryshyn@asistence.org. Kdo se přihlásí dřív, má přednost!

Jedná se o akreditovaný kvalifikační kurz v rozsahu 150 hodin. Umožní absolventům hledat práci v sociálních službách. Kurz se bude konat v Praze, začíná již 1.6. 2022 a končí 17.6. (následuje praxe).

Kurz je bezplatný, podmínkou účasti je alespoň základní znalost českého jazyka a zájem o práci v sociálních službách.

Video: Představujeme projekt Pátý stupeň

Jak je na tom Česká republika s dostupností pomoci pro lidi s postižením, kteří jí potřebují v největším rozsahu? Dlouhodobě toto téma sledujeme a jsme přesvědčeni, že potřebuje systémovou změnu. V tomto roce může díky podpoře pojišťovny Kooperativa pět lidí s postižením využívat pomoc ve skutečně potřebném rozsahu. O tom, co se bude dít a jaké další kroky v Asistenci na podporu svobodného života chystáme, vás budeme průběžně informovat.

Norské zkušenosti aneb krátká zpráva Erika Čipery ze země, kde mohou svobodně žít i lidé s postižením

Dostupnost pomoci je tou největší překážkou, která brání lidem s postižením v České republice svobodně žít. Náš systém nabízí pomoc v maximálním rozsahu pět hodin pomoci terénních služeb denně, když tedy máte to štěstí a najdete u nějakého poskytovatele volnou kapacitu v potřebném místě a čase. Tato zdvojená bariéra stojí za tím, proč tolik lidí s postižením stále ještě odchází nebo dlouhodobě žije v pobytových zařízeních sociálních služeb. V Asistenci se s tím nehodláme smířit a aktivně se snažíme pro potřebné změny něco udělat. Naším tématem roku je pilotní projekt www.patystupen.cz ,ve kterém má pět lidí s postižením zajištěnu pomoc asistentů ve skutečně potřebném rozsahu. To celé ve spolupráci se sociálními pracovníky, sociology, ale i filmaři, abychom mohli podat konkrétní výstupy a svědectví o reálných dopadech na kvalitu života těchto lidí. A to už je jenom krok od toho, abychom se zajeli inspirovat i do zemí, ve kterých je možnost svobodného života pro všechny žitou hodnotou.

Koncem minulého týdne jsem navštívil Norsko a setkal se tu se třemi lidmi, kteří se mnou sdíleli své zkušenosti s dostupností pomoci pro lidi s postižením.

Prvním z nich byl Arne Olav Hope z organizace Mio, který právě odjížděl spolu se svým asistentem na několikadenní služební cestu do zahraničí. Asistenti do zaměstnání pro lidi s postižením jsou v Norsku aktivním nástrojem politiky zaměstnanosti a tato pomoc je velice snadno a pružně dosažitelná v potřebném rozsahu. Arne mi kladl na srdce, abychom se při prosazování potřebné dostupnosti pomoci pro lidi s postižením v České republice zaměřili na její makroekonomické dopady. Když zůstává člověk s postižením doma bez pomoci v potřebném rozsahu, je spolu s ním postižená celá rodina, která se o něj musí postarat. Kromě dopadů na sebevědomí a celkově psychickou stabilitu nemůže nikdo z nich pracovat a tím pádem ani odvádět daně, naopak jsou příjemci sociální podpory. A tím výčet dopadů samozřejmě nekončí.Osobní asistence také nabízí pracovní místa i méně kvalifikovaným lidem, kteří by jinak snadno mohli být nezaměstnaní. Lidé s postižením také žijí kvalitnější život a nepotřebují pak tolik pomoci dalších odborníků. A v neposlední řadě odpadají investice do velkokapacitních pobytových zařízení…

Dále jsem se setkal se Sturlou Espsetem z organizace Ecura. Širší obce buď samy poskytují terénní služby domácí péče a osobní asistence, nebo na tyto služby vyhlašují soutěž. Od roku 2015 je v Norsku zákonem dáno právo na dostupnost pomoci doma. Pracovníci obce přijdou na základě žádosti domů a spočítají na jak velký rozsah služeb má konkrétní člověk nárok a ten si pak vybere z nabídky poskytovatelů. Kvalita a míra podpory se v Norsku v různých regionech různí, ale klienti služeb využívají možnosti na tyto skutečnosti upozorňovat a ze stranu státu je pak šance na zjednání nápravy.V Norsku asistuje hodně mladých lidí, často je to jejich první zaměstnání. Někteří poskytovatelé upřednostňují pro své klienty starší a zkušenější asistenty a ti jsou pak i lépe placeni. Asistovat může každý dospělý člověk, nepotřebuje k tomu žádný speciální kurz. Vzdělání si zajišťují sami poskytovatelé, vždy jde o konkrétní dovednosti, které asistenti ke konkrétním klientům musí ovládat. Pro představu ve městě, ze kterého Sturla pochází a má 35 000 obyvatel, je 17 organizací, poskytujících osobní asistenci, které se dělí o poskytování služeb všem lidem s postižením. Ze strany státu je tendence, aby asistenty nebyli rodinní příslušníci. Mohou jimi ale být (a často také jsou) kamarádi a blízcí, které si konkrétní člověk vybere a jsou pak zaměstnání a placeni konkrétním poskytovatelem.

Hans Hjellemo za mnou přijel do hotelu i se svým pracovním asistentem Ilym. Pracují v organizaci Uloba, která je největším poskytovatelem osobní asistence v Norsku a která prosazuje přístup Independing living, jednoduše řečeno co nejvíce rozhodování, pravomocí a svobody lidem s postižením. Uloba poskytuje služby ve třetině obcí v Norsku prostřednictvím 6 000 asistentů. Uloba asistenty nezacvičuje, ale pomáhá lidem s postižením, aby si je zacvičili sami přímo pro sebe a také si je pak sami vedou. Pokud to není v jejich silách, pomáhá jim v tom spoluvedoucí z Uloby. Pomoci asistenta Ilyho může Hans využívat 20 hodin týdně a k tomu má ještě nárok na pomoc pracovního asistenta v rozsahu 40 hodin týdně. Uloba se snaží, aby osobní asistence v Norsku byla ještě více dostupná pro všechny, kdo jí potřebují.