Jak umožnit lidem s postižením svobodně žít? Podívejte se na video!

25.5. proběhla v Poslanecké sněmovně konference, jejímž tématem byl svobodný život lidí s postižením. Hlavním hostem byla Jamie Bolling, ředitelka švédského Independent Living Institute, která se s námi podělila o zkušenosti s tamním systémem podpory lidí s postižením. Jamie a dalších účastníků konference jsme se ptali, jak umožnit lidem s postižením svobodně žít. Podívejte se, co nám k tomu řekli.

Studie dopadů projektu Pátý stupeň

V průběhu celého roku 2022, v rámci projektu „Pátý stupeň“, poskytovala Asistence, o.p.s. pěti lidem se závažným fyzickým postižením osobní asistenci v takové míře, v jaké ji skutečně potřebovali. Studie dopadů projektu popisuje, jaké změny přinesl projekt do života těchto lidí, ale i do života samotné organizace a jejích zaměstnanců. 

Současný příspěvek ve 4. stupni lidem s postižením na podporu potřebnou pro normální život v komunitě nestačí. Průměrné měsíční platby klientů za asistenci během projektu byly 41.058 Kč, tj. 2,14krát vyšší, než kolik dovolí příspěvek na péči ve 4. stupni, který činí pouhých 19.200 Kč. Rozdíl mezi plnohodnotnou podporou a tím, co je možné z příspěvku na péči ve 4. stupni zaplatit, ukazuje, jaké náklady nesou lidé s postižením, odkázaní na 4. stupeň, a jejich blízcí. Je to neplacená osobní asistence, poskytovaná klientům jejich rodinami. Je to přímá finanční podpora jejich rodin. Jsou to doplatky za službu, hrazené z invalidních důchodů a přivýdělků klientů, které by měly být určeny na jejich živobytí, nikoli na osobní asistenci. Je to práce klientů a jejich rodin věnovaná shánění grantů a pořádání sbírek. A především je to čas, kdy klienti žádnou podporu nemají a platí za něj setrváváním v nepříznivé sociální situaci – nemožností naplnit ve vhodnou chvíli základní potřeby, osamělostí, nechtěnou nečinností, nedostatkem příležitostí k rehabilitaci, k péči o vlastní zdraví, k rozvoji, zdravotními a bezpečnostními riziky a tak dále. Současný sociální systém tak na lidi s postižením přenáší náklady, které by měl sám vynakládat na podporu jejich běžného života.

Projekt „Pátý stupeň“ ukázal, že pokud lidé s postižením dostatečnou podporu mají, kvality jejich života se zásadně proměňují.

Nové video: „Michal a Lenka po Pátém stupni“

Zajímá vás, jak žijí účastníci pilotního projektu Asistence Pátý stupeň po jeho skončení? Podívejte se na nové video!

Více o projektu: www.patystupen.cz 

Připojte se i vy k výzvě poslancům: https://petice.patystupen.cz.

Děkujeme za podporu našemu hlavnímu partneru Nadaci Kooperativy. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Zveme vás na konferenci „Jak umožnit lidem s postižením svobodně žít“

Asistence, o.p.s. spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR pořádá 25.5. 2023 odbornou

konferenciJak umožnit lidem s postižením svobodně žít“, která se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, předsedy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Víta Kaňkovského a výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, ve čtvrtek 25. května 2023 od 13.00 do 17.00 hodin.

Kde: v budově Poslanecké sněmovny, Praha 1 – Malá Strana, v místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírně“ vchod z Malostranského náměstí č. 7/19 (bezbariérový přístup)

Anotace:

Stávající systém příspěvků na péči pro lidi s postižením v České republice nezvládá odpovídajícím způsobem podporovat lidi s nejvyšší potřebou pomoci v možnosti svobodně žít. V důsledku toho jsou na ně a jejich blízké kladeny v podstatě nesplnitelné nároky s celou řadou závažných negativních dopadů. Jediným řešením se tak často stává nedobrovolný odchod do velkokapacitních pobytových zařízení sociálních služeb, a to již v mladém věku. Jak by měla vypadat účinná pomoc?

úvodní slovo:

Vít Kaňkovský, poslanec KDU-ČSL, předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Keynote:

Jamie Bolling, Independent Living Institute, Sweden

1.blok:

Erik Čipera, Jan Paleček a Michal Novotný: Pátý stupeň, dopady pilotního projektu Asistence, o.p.s.

Zdislava Odstrčilová, výkonná ředitelka Sekce pro rodinu a sociální politiku:

Jak nahlížet na dostupnost pomoci garantované státem?

Michal Prager: Proč jsem se stal sebeobhájcem.

Video: Lenka Dvořáková Moderní žena

Lenka Dvořáková: Moje představa svobodného života.

2.blok:

Kristýna Mlejnková, Aliance pro individualizovanou podporu: Pilíře individualizované podpory

Video Emma a Kuba

Emma Robinson: Jak se žije s nepřetržitou potřebou pomoci.

Jitka Reineltová, Parents project: Životní perspektiva mladých lidí s těžkým zdravotním postižením.

Jarmila Neuwirthová, Péče bez překážek: Důležitost pomoci rodinám dětí s těžkým kombinovaným postižením.

Šárka Jelínková, náměstkyně člena vlády, MPSV: Zjednodušení komunikace a procesů mezi osobami se ZP a státem.    

Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro Lidská práva: Jak nahlížet na dostupnost příspěvku na péči v kontextu mezinárodních lidsko-právních závazků ČR

závěrečné slovo:

Vít Kaňkovský, předseda výboru pro sociální politiku

Prostor pro networking u drobného občerstvení.

Akce bude tlumočena.

Vzhledem k omezené kapacitě jednací místnosti, prosíme o vaši registraci na mailové adrese Jana.skalkova@mpsv.cz

Konference bude přenášena prostřednictvím streamu 3: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=328

„Podpořit ty nejpotřebnější.“ Článek o Pátém stupni v časopisu Můžeš

Nové číslo časopisu Můžeš, který vydává Konto Bariéry, je z velké části věnované naší iniciativě Pátý stupeň. V článku „Podpořit ty nejpotřebnější“ odpovídá ředitel Asistence Erik Čipera mj. na otázku, proč je potřeba urychleně řešit situaci lidí s postižením, kterým v současnosti nestačí příspěvek na péči ani na zajištění jejich základních potřeb. Článek si můžete přečíst zde: Podpořit ty nejpotřebnější

Navštívila nás europoslankyně Katrin Langensiepen

10. února jsme v Asistenci přivítali vzácnou návštěvu – německou europoslankyni Katrin Langensiepen, místopředsedkyni výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci. Schůzky se zúčastnila také Jitka Rudolfová, zástupkyně nově vznikající skupiny sebeobhájců. Diskutovali jsme o zoufalé situaci lidí s postižením v ČR, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu a také o našem návrhu na zavedení individualizovaného stupně příspěvku na péči. Jsme moc rádi, že paní poslankyně podporuje náš projekt Pátý stupeň. Podpořte Pátý stupeň také a podepište petici na petice.patystupen.cz!

Děkujeme nadaci Heinrich Böll Stiftung za zprostředkování 💚

Zhlédněte záznam debaty o Pátém stupni a dostupnosti pomoci

29.11. 2022 jsme ve vršovické kulturní křižovatce VZLET uspořádali panelovou debatu na téma Pátý stupeň a dostupnost pomoci pro lidi s tělesným postižením. Mezi debatujícími byla náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová, vládní zmocněnkyně pro lidská práva a rovnost Klára Šimáčková Laurenčíková, ředitelka pobytové služby Domov Mladá Tereza Palánová, Daniela Komanická a Michal Prager, kteří změny systému prosazují a pomoc asistentů ve velkém rozsahu denně potřebují. Debatu moderoval Erik Čipera z Asistence.

Jak bude vypadat individualizovaný systém pomoci lidem s postižením v České republice? Budou v něm moci svobodně žít i lidé s rozsáhlou potřebou pomoci? Budou někdy terénní sociální služby dostupné ve skutečně potřebném rozsahu? A jak jsme na tom dnes a kam se díváme za inspirací?
Záznam debaty můžete sledovat zde:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=537651864575275

Přijďte na debatu o Pátém stupni a dostupnosti pomoci

Přijďte se zapojit do debaty s náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Zdislavou Odstrčilovou, vládní zmocněnkyní pro lidská práva a rovnost Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, Danielou Komanickou a Michalem Pragerem, kteří změny systému prosazují a pomoc asistentů ve velkém rozsahu denně potřebují i s ředitelkou pobytové služby Domov Mladá Terezou Palánovou. Debatou bude provázet Erik Čipera z Asistence.

Jak bude vypadat individualizovaný systém pomoci lidem s postižením v České republice? Budou v něm moci svobodně žít i lidé s rozsáhlou potřebou pomoci? Budou někdy terénní sociální služby dostupné ve skutečně potřebném rozsahu? A jak jsme na tom dnes a kam se díváme za inspirací?

Těšíme se na vás, dejte vědět lidem, kteří by mohli mít o toto téma zájem. Má to smysl!
29.11. od 17:30 ve vršovické kulturní křižovatce VZLET.

Facebook události: https://www.facebook.com/events/834530287982817/

Po debatě bude následovat premiéra divadelního představení Příchozí inspirovaného pilotním projektem Pátý stupeň. Vstupenky na představení možno zakoupit zde: https://vzlet.cz/program/uzemi-nikoho-prichozi?fbclid=IwAR0GzpkNlFN1S5JrmTYh0eILFMCqf1t-eVEf9W7cx06arR0a6AKYHepRx8k

Debata probíhá v rámci projektu podpořeného programem Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Active Citizens Fund spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.