Otevřený dopis ministryni Janě Maláčové

Vážená paní ministryně,

dostalo se nám do rukou diskutované znění novely zákona o sociálních službách. Při debatách okolo zvýšení příspěvků na péči pro osoby s postižením s  III. a IV. stupněm závislosti, které proběhly během projednávání v Senátu a Poslanecké sněmovně před dvěma lety, se často hovořilo o chystané systémové změně. Právě do ní zástupci MPSV vkládali ambici zachytit problematiku dostupnosti pomoci pro lidi, kteří ji potřebují ve větším rozsahu. Ona změna měla přijít s plánovanou novelou zákona o sociálních službách, jehož významnou součástí jsou právě i příspěvky na péči.

Zvýšení příspěvku na péči, které vstoupilo v platnost v roce 2019, jsme velmi přivítali a společně s Vámi i oslavili venkovním happeningem na Novotného lávce. Tímto zvýšením se podařilo dostat reálnou výši příspěvku na péči zpět do hodnot z roku 2006, kdy byl zaveden, přihlédneme-li ke zvyšujícím se mzdám, cenám osobní asistence a inflaci obecně. 

Jak ale jistě víte, i po tomto zvýšení vystačí i maximálně možný příspěvek pro lidi ve IV. stupni závislosti na druhých osobách na přibližně 6 hodin osobní asistence denně. Jsou tu ale lidé, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu. Ti v současné době systémem propadávají a jsou v nouzi tlačeni ke krajnímu řešení odchodu do velkokapacitních pobytových služeb. 

V novele zákona o sociálních službách jsme ale řešení situace lidí s nejvyšší potřebou podpory nenašli. K tomuto tématu nebyla ani zahájena veřejná debata, ačkoliv se zásadním způsobem dotýká možnosti svobodně žít v přirozeném prostředí, tedy naplňování jednoho ze základních lidských práv i práv obsažených v chartě OSN věnované lidem s postižením.

Vážená paní ministryně, když jsme se v roce 2015 obrátili na Vaši předchůdkyni Michaelu Marksovou Tominovou, dostalo se nám ujištění, že MPSV o složité situaci lidí s rozsáhlejší potřebou pomoci ví a bude pracovat na jejím řešení. Představili jsme jí cíl, ke kterému směřujeme, a sice dostupné pomoci pro všechny lidi s postižením v takovém rozsahu, v jakém jí ke svobodnému životu potřebují. 

Jsme si jisti, že nebudete s tímto cílem v rozporu. A jsme přesvědčeni o tom, že jste to Vy a Vaši lidé, na kterých leží odpovědnost hledat a diskutovat řešení, která k tomuto cíli povedou.  

Proto se na Vás obracíme s otázkou: 

Jakým způsobem chcete situaci lidí s nejvyšší potřebou podpory řešit?

Předem děkujeme za odpověď!

Mgr. Erik Čipera

ředitel Asistence, o.p.s.