Připojte se k naší výzvě za dostupnost pomoci!

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona o sociálních službách. Ze zkušenosti z minulých volebních období víme, že se nelze spoléhat na to, že se potřebné změny jako zázrakem v novele objeví. Sice na zázraky věříme, ale v tomto případě je nutné jít jim naproti. Připravili jsme proto výzvu DostupnostPomoci.cz, kde ve třech stručných bodech formulujeme, co by v ní nemělo chybět. S výzvou o podporu se také obracíme na všechny organizace působící ve prospěch lidí s postižením a seniorů.
Co požadujeme:

  • individualizovaný systém příspěvku na péči
  • sociální služby jako mandatorní výdaj státního rozpočtu
  • služby dostupné všude v potřebné kvalitě a rozsahu

Naši výzvu můžete podpořit na www.dostupnostpomoci.cz.