Osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let žít podle svých představ a možností. Těmto lidem proto poskytujeme podporu v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svému postižení potřebují a to v takovém rozsahu, který je pro ně nezbytný, a v takovém čase, který si sami zvolí. Službu poskytujeme na území hl. města Prahy.

Cílovou skupinou jsou tedy lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří potřebují asistenci na území hl. m. Prahy.

Cílem služby osobní asistence je, aby lidé s postižením dostávali potřebnou podporu osobních asistentů a asistentek v oblastech, ve kterých to vzhledem ke svému postižení a sociální situaci potřebují.

Umožňujeme tak těmto lidem, aby:

  • mohli bydlet v domácnosti a udržovat ji,
  • se mohli pohybovat ve městě (pochůzky, procházky apod.),
  • mohli trávit svůj čas podle svých představ nebo potřeb (účast na zájmových aktivitách, chození do školy nebo do práce, výlety apod.),
  • mohli navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, se svoji rodinou, přáteli a známými (setkávání s přáteli, korespondence apod.),
  • měli zajištěnou nebo se mohli podílet na péči o sebe (oblékání, stravování, hygiena apod.).


Ve službě osobní asistence se řídíme těmito zásadami:

  • Respektujeme důstojnost a intimitu člověka.
  • Vnímáme a respektujeme jedinečnost a rozmanitost v tom, jak lidé žijí, co potřebují a co považují za důležité.
  • Respektujeme rozhodnutí a podporujeme informovanou volbu uživatele.
  • Podporu poskytujeme podle potřeb, možností, schopností, dovedností a situace člověka – a to z hlediska jejího obsahu i rozsahu. Je pro nás důležité zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.

Kontakt: 
Jitka Nováková
jitka.novakova@asistence.org
734 328 768