Zvýšení příspěvku na péči schváleno!

Dnes byl v Poslanecké sněmovně učiněn další krok směrem k Pátému stupni, individualizovanému systému příspěvků na péči. Ve třetím čtení bylo přijato navýšení příspěvků na péči včetně vytvoření tzv. IV.+ stupně. Jedná se o další konkrétní opatření na podporu doposud opomíjených lidí s nejvyšší potřebou asistence. Celkem 30 000 lidí ve IV. stupni, kteří žijí s podporou terénních služeb a svých blízkých ve svém přirozeném prostředí, bude mít od 1.7. příspěvek vyšší o 7 800 Kč měsíčně. Jejich příspěvek nově bude dosahovat 27 000 Kč měsíčně. V reálu to znamená, že místo dosavadních sotva pěti hodin asistence si budou moci dovolit necelých 7 hodin asistence denně.