Přijďte na Večírek Asistence 25.8.2022!

Večírek Asistence se blíží! Přijďte 25.8. do Kasáren Karlín.

Zahrají Mňága a Žďorp, Zrní, Red Torch a na závěr tradičně i Cyril s Ivanem!

Doporučené vstupné 300 Kč bude využito na další rozvoj sociálních služeb pro lidi s tělesným postižením.

Děkujeme za podporu Ministerstvu kultury a hlavnímu partnerovi Asistence Nadaci Kooperativy!

Poslali jsme dopis ministrovi

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novelu zákona o sociálních službách. To je příležitost zásadně zlepšit kvalitu života mnoha lidí s postižením. Proto jsme se 27.6. 2022 obrátili na ministra Jurečku s následujícím dopisem:

Vážený pane ministře,

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod Vaším vedením připravuje na tento a příští rok novelu zákona o sociálních službách, klíčovou normu pro sociální služby a všechny občany České republiky, kteří podporu sociálních služeb využívají. Přichází největší šance na to zlepšit podmínky pro život tisíců lidí s postižením a jejich rodin, kteří čelí důsledkům omezené dostupnosti pomoci. Dostupnost je aktuálně limitována maximální výší příspěvku na péči, která omezuje několik tisíc lidí s postižením s vyšší potřebou pomoci. Ti jsou stávajícím nastavením systému postupně vytlačování do velkokapacitních zařízení sociálních služeb bez reálné možnosti volby. Další úskalí spočívá v nedostatečné dostupnosti terénních sociálních služeb, bez kterých není možnost žít v přirozeném prostředí trvale udržitelná.  

Proto se na Vás právě teď obracíme s několika zásadními návrhy, které by novela měla obsahovat a tím nastartovat kvalitativní změny vedoucí k účinnému naplnění potřeb lidí, kteří bez pomoci nemají šanci svobodně žít:

zavedení individualizovaného systému příspěvku na péči umožňujícího lidem s postižením využívat pomoc ve skutečně potřebném rozsahu
zajištění stability poskytovatelů sociálních služeb tím, že se jejich financování stane mandatorním výdajem státního rozpočtu
zaručení dostupnosti terénních sociálních služeb pro lidi s postižením v potřebném rozsahu a kvalitě na celém území ČR
Ačkoliv jsou tato témata zásadní, byla v minulosti při neúspěšných přípravách novel zákona o sociálních službách opomenuta. Věřím, že si Vámi připravovaná novela může získat podporu široké odborné veřejnosti i samotných lidí s postižením a jejich blízkých, pokud tomu tentokrát bude jinak. Výzvu za zavedení individualizovaného, pátého stupně příspěvku na péči podpořilo již takřka 10 000 občanů a několik desítek organizací. S pěti lidmi s postižením individualizovaný systém v tomto roce pilotně zkoušíme.

Nabízíme Vám naše zkušenosti a upřímný zájem o zlepšení kvality života všech lidí, kteří chtějí s podporou kvalitních sociálních služeb svobodně žít, k čemuž se ostatně Česká republika zavázala připojením se k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

S přáním všeho dobrého,

Erik Čipera, ředitel Asistence, o.p.s.

Dopis vznikly v rámci projektu Pátý stupeň.

Naším cílem je tento individualizovaný systém podpory prosadit pro všechny lidi s postižením, kteří ji potřebují ve větším rozsahu. Připojte se i vy k výzvě poslancům: https://petice.patystupen.cz.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách – pro uprchlíky z Ukrajiny

Lidem prchajícím před válkou nabízíme zdarma kurz pro pracovníka v sociálních službách a úspěšným absolventům chceme následně nabídnout práci osobních asistentů. Děkujeme Nadaci Kooperativy za podporu! 💙💛 Zájemci pište na nadiya.fedoryshyn@asistence.org. Kdo se přihlásí dřív, má přednost!

Jedná se o akreditovaný kvalifikační kurz v rozsahu 150 hodin. Umožní absolventům hledat práci v sociálních službách. Kurz se bude konat v Praze, začíná již 1.6. 2022 a končí 17.6. (následuje praxe).

Kurz je bezplatný, podmínkou účasti je alespoň základní znalost českého jazyka a zájem o práci v sociálních službách.

Nové video: Katka Cuřínová na výletě do Brna

Pilotní projekt Pátý stupeň přináší pěti lidem s postižením možnost využívat na jeden rok asistenci ve skutečně potřebném rozsahu. Kateřina Cuřínová se vydala na výlet za přáteli do Brna.

Naším cílem je tento individualizovaný systém podpory prosadit pro všechny lidi s postižením, kteří ji potřebují ve větším rozsahu.

Připojte se i vy k výzvě poslancům: https://petice.patystupen.cz. Děkujeme za podporu našemu hlavnímu partneru Nadaci Kooperativy. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Video: Představujeme projekt Pátý stupeň

Jak je na tom Česká republika s dostupností pomoci pro lidi s postižením, kteří jí potřebují v největším rozsahu? Dlouhodobě toto téma sledujeme a jsme přesvědčeni, že potřebuje systémovou změnu. V tomto roce může díky podpoře pojišťovny Kooperativa pět lidí s postižením využívat pomoc ve skutečně potřebném rozsahu. O tom, co se bude dít a jaké další kroky v Asistenci na podporu svobodného života chystáme, vás budeme průběžně informovat.

Norské zkušenosti aneb krátká zpráva Erika Čipery ze země, kde mohou svobodně žít i lidé s postižením

Dostupnost pomoci je tou největší překážkou, která brání lidem s postižením v České republice svobodně žít. Náš systém nabízí pomoc v maximálním rozsahu pět hodin pomoci terénních služeb denně, když tedy máte to štěstí a najdete u nějakého poskytovatele volnou kapacitu v potřebném místě a čase. Tato zdvojená bariéra stojí za tím, proč tolik lidí s postižením stále ještě odchází nebo dlouhodobě žije v pobytových zařízeních sociálních služeb. V Asistenci se s tím nehodláme smířit a aktivně se snažíme pro potřebné změny něco udělat. Naším tématem roku je pilotní projekt www.patystupen.cz ,ve kterém má pět lidí s postižením zajištěnu pomoc asistentů ve skutečně potřebném rozsahu. To celé ve spolupráci se sociálními pracovníky, sociology, ale i filmaři, abychom mohli podat konkrétní výstupy a svědectví o reálných dopadech na kvalitu života těchto lidí. A to už je jenom krok od toho, abychom se zajeli inspirovat i do zemí, ve kterých je možnost svobodného života pro všechny žitou hodnotou.

Koncem minulého týdne jsem navštívil Norsko a setkal se tu se třemi lidmi, kteří se mnou sdíleli své zkušenosti s dostupností pomoci pro lidi s postižením.

Prvním z nich byl Arne Olav Hope z organizace Mio, který právě odjížděl spolu se svým asistentem na několikadenní služební cestu do zahraničí. Asistenti do zaměstnání pro lidi s postižením jsou v Norsku aktivním nástrojem politiky zaměstnanosti a tato pomoc je velice snadno a pružně dosažitelná v potřebném rozsahu. Arne mi kladl na srdce, abychom se při prosazování potřebné dostupnosti pomoci pro lidi s postižením v České republice zaměřili na její makroekonomické dopady. Když zůstává člověk s postižením doma bez pomoci v potřebném rozsahu, je spolu s ním postižená celá rodina, která se o něj musí postarat. Kromě dopadů na sebevědomí a celkově psychickou stabilitu nemůže nikdo z nich pracovat a tím pádem ani odvádět daně, naopak jsou příjemci sociální podpory. A tím výčet dopadů samozřejmě nekončí.Osobní asistence také nabízí pracovní místa i méně kvalifikovaným lidem, kteří by jinak snadno mohli být nezaměstnaní. Lidé s postižením také žijí kvalitnější život a nepotřebují pak tolik pomoci dalších odborníků. A v neposlední řadě odpadají investice do velkokapacitních pobytových zařízení…

Dále jsem se setkal se Sturlou Espsetem z organizace Ecura. Širší obce buď samy poskytují terénní služby domácí péče a osobní asistence, nebo na tyto služby vyhlašují soutěž. Od roku 2015 je v Norsku zákonem dáno právo na dostupnost pomoci doma. Pracovníci obce přijdou na základě žádosti domů a spočítají na jak velký rozsah služeb má konkrétní člověk nárok a ten si pak vybere z nabídky poskytovatelů. Kvalita a míra podpory se v Norsku v různých regionech různí, ale klienti služeb využívají možnosti na tyto skutečnosti upozorňovat a ze stranu státu je pak šance na zjednání nápravy.V Norsku asistuje hodně mladých lidí, často je to jejich první zaměstnání. Někteří poskytovatelé upřednostňují pro své klienty starší a zkušenější asistenty a ti jsou pak i lépe placeni. Asistovat může každý dospělý člověk, nepotřebuje k tomu žádný speciální kurz. Vzdělání si zajišťují sami poskytovatelé, vždy jde o konkrétní dovednosti, které asistenti ke konkrétním klientům musí ovládat. Pro představu ve městě, ze kterého Sturla pochází a má 35 000 obyvatel, je 17 organizací, poskytujících osobní asistenci, které se dělí o poskytování služeb všem lidem s postižením. Ze strany státu je tendence, aby asistenty nebyli rodinní příslušníci. Mohou jimi ale být (a často také jsou) kamarádi a blízcí, které si konkrétní člověk vybere a jsou pak zaměstnání a placeni konkrétním poskytovatelem.

Hans Hjellemo za mnou přijel do hotelu i se svým pracovním asistentem Ilym. Pracují v organizaci Uloba, která je největším poskytovatelem osobní asistence v Norsku a která prosazuje přístup Independing living, jednoduše řečeno co nejvíce rozhodování, pravomocí a svobody lidem s postižením. Uloba poskytuje služby ve třetině obcí v Norsku prostřednictvím 6 000 asistentů. Uloba asistenty nezacvičuje, ale pomáhá lidem s postižením, aby si je zacvičili sami přímo pro sebe a také si je pak sami vedou. Pokud to není v jejich silách, pomáhá jim v tom spoluvedoucí z Uloby. Pomoci asistenta Ilyho může Hans využívat 20 hodin týdně a k tomu má ještě nárok na pomoc pracovního asistenta v rozsahu 40 hodin týdně. Uloba se snaží, aby osobní asistence v Norsku byla ještě více dostupná pro všechny, kdo jí potřebují.

Asistence se zapojuje do pomoci lidem s postižením v Kongresáku

Pracovníci Asistence se zapojují do pomoci na kontaktním místě v Kongresovém centru plném lidí na útěku před válkou na Ukrajině. Střídají se tam se zástupci dalších neziskových organizací a poskytují informace na koho se lze obrátit s různými problémy. Ve spolupráci s pražským magistrátem také pomáhají zástupcům vybraných profesí (zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a školství) při hledání práce. Díky všem, kteří pomáhají tuto krizi zvládnout, má to smysl!

Nabízíme pomoc lidem s postižením utíkajícím před válkou

Organizace Asistence pomáhá lidem s postižením,

teď i lidem prchajícím z války v Ukrajině.

Potřebujete…

 • zajistit osobní asistenci?
 • sehnat invalidní vozík či jinou kompenzační pomůcku?
 • pomoci s hledáním bezbariérového ubytování?
 • pomoci s něčím dalším?

Obraťte se na Asistenci, o.p.s. Uděláme, co bude v našich silách.

Організація ASISTENCE допомагає людям з обмеженими можливостями, а тепер і тим,

хто втікає від війни в Україні.

 • Вам потрібно надати особисту допомогу?
 • Отримати інвалідний візок чи іншу компенсаційну допомогу?
 • Допомогти знайти безбар’єрне житло?
 • Допомогти чимось іншим?

Зв’яжіться з нами! Ми зробимо все, на що спроможні.

Общественная организация „Асистенце“ помогающая людям с инвалидностью, готова помочь и тем, кто бежит от войны в Украине.

Если вам нужны:

 • индивидуальный помощник
 • инвалидная коляска
 • помощь в поиске безбарьерного жилья
 • или что-то еще

мы готовы оказать вам такую помощь!

Контакт:

Nadiya Fedoryshyn +420 774 652 968 nadiya.fedoryshyn@asistence.org

po – pá (Понеділок – П’ятниця) 13:00-17:00

www.asistence.org

#NaZachod – Pomozte nám s bezbariérovou přestavbou!

Asistence neustále roste a s ní i její nároky na prostor. Získali jsme do pronájmu krásný prostor, který budeme využívat pro zácviky nových asistentů. Má ale jeden háček – bariérový záchod. Přispějte svým darem na www.donio.cz/nazachod a pomozte nám zaplatit náklady na jeho bezbariérovou přestavbu!

Můžete si za to vybrat z více než dvaceti různých odměn, které jsme pro vás vymysleli. Prohlédněte si je na www.donio.cz/nazachod.

Píšeme ministrovi: STOP zdražování sociálních služeb

HNED!! PÍŠEME ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi na mail marian.jurecka@mpsv.cz
a zveme k tomu další lidi.

CO PÍŠEME? Buď vlastní zkušenost nebo něco v tomto duchu:
Vážený pane ministře Mariane Jurečko,
obracím se na Vás, abyste ustoupil od plánovaného zvýšení maximálních úhrad za sociální služby zejména těch terénních. Způsobilo by totiž zhoršení dostupnosti pomoci lidem s postižením a seniorům, kteří ji potřebují v největším rozsahu. A to jistě není cílem Vašeho působení v čele rezortu práce a sociálních věcí.
Zvažte, prosím, nejprve vytvoření individualizovaného systému příspěvků na péči a pak teprve přistupujte k případnému zvyšování maximálních úhrad. Držte se vládního předsevzetí, že vaše kroky a reformy nebudou mít negativní dopad na životy těch nejpotřebnějších.
Děkuji a přeji Vám pěkný den.

PROČ? Od 1.3. má vstoupit v platnost vyhláška zvyšující maximální platby za sociální služby. Dotkne se to i lidí, kteří nemají dost prostředků na úhrady ani v současnost. Nejvyšší příspěvek na péči postačuje na pět hodin pomoc denně za 130 Kč / hodinu. MPSV hodlá zvýšit cenu na 145 Kč/ hodinu. Nikdo ale neřeší, kde na to lidé s nejvyšší potřebou pomoci mají vzít peníze. Nefunkční systém je vytlačuje z domovů do pobytových sociálních služeb ústavního charakteru, kam ale dobrovolně nechtějí. A v této situaci MPSV navrhuje uvolnit maximální ceny za služby, aniž by mělo připraven systém kompenzací nebo tolik dlouhodobě očekávánou systémovou změnu příspěvků na péči.