Zvýšení příspěvku na péči schváleno!

Dnes byl v Poslanecké sněmovně učiněn další krok směrem k Pátému stupni, individualizovanému systému příspěvků na péči. Ve třetím čtení bylo přijato navýšení příspěvků na péči včetně vytvoření tzv. IV.+ stupně. Jedná se o další konkrétní opatření na podporu doposud opomíjených lidí s nejvyšší potřebou asistence. Celkem 30 000 lidí ve IV. stupni, kteří žijí s podporou terénních služeb a svých blízkých ve svém přirozeném prostředí, bude mít od 1.7. příspěvek vyšší o 7 800 Kč měsíčně. Jejich příspěvek nově bude dosahovat 27 000 Kč měsíčně. V reálu to znamená, že místo dosavadních sotva pěti hodin asistence si budou moci dovolit necelých 7 hodin asistence denně. 

Dosáhli jsme zvýšení příspěvku na péči!

Od 1. července dojde k navýšení II., III. a IV. stupně příspěvku na péči! Kromě plánovaného inflačního navýšení se nám jako samostatný prvek podařilo s ministrem Marian Jurečka vyjednat i výraznější navýšení příspěvku na péči pro lidi s postižením ve IV. stupni závislosti, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí. Od 1. července bude nejvyšší, čtvrtý, stupeň činit 27 000 Kč. Celkem se jedná o více než 30 000 lidí. Toto navýšení bude platit až do přijetí systémové změny, která v budoucnu přinese lidem s největší potřebou asistence podporu v individualizovaném rozsahu. Příprava této změny je na úplném začátku, ambicí MPSV je stihnout její schválení do konce tohoto volebního období.

Po schválení dotačního programu, který například jenom u nás v Asistenci pomáhá 26 lidem s postižením pokrýt úhrady přesahující 80 hodin asistence měsíčně je tu další významný krok a otevřená cesta k přijetí potřebných systémových změn. Máme velkou radost z toho, že naše společné úsilí posledních let dostává hmatatelnou podobu. A zároveň věříme, že to hlavní nás ještě čeká a stihne se přijmout tak, aby umožnilo co nejdříve svobodně žít dalším lidem, kteří k tomu zatím nemají přístup. Inspirací jsou nám například systémy ve Švédsku a Slovinsku.

Pátý stupeň ve Studiu 6 na ČT

Režisér dokumentárního filmu Pátý stupeň Tomáš Klein a účastnice pilotního projektu Kateřina Cuřínová byly hosty ve Studiu 6.

Podívejte se na rozhovor s nimi!

Pořad najdete v archivu ČT zde.

Další mediální výstupy o aktivitách, službách a kampaních Asistence najdete zde.

V našem úsilí dosáhnout systémové změny můžeme pokračovat jen díky podpoře našich dárců a partnerů, zejména Nadace Kooperativy, Nadačního fondu Abakus, Nadaci Kooperativy a Nadace OSF. Děkujeme!

Podívejte se na film České televize o Pátém stupni!

Režisér Tomáš Klein natáčel účastníky pilotního projektu Pátý stupeň a vznikl z toho celovečerní dokumentární film.

12.12. 2023 měl premiéru v České televizi a od té doby je ke shlédnutí online!

Podívat se na něj můžete v archivu ČT zde.

Současný systém příspěvků na péči není pro lidi s nejtěžším postižením dostačující. Nejvyšší, čtvrtý stupeň příspěvku, odpovídá cca 5 hodinám osobní asistence denně. Za tu dobu se dá s pomocí asistentů stihnout ráno vstát, zajistit základní hygienu, obléci se, připravit jídlo, najíst se a večer zase ulehnout do postele. Nic víc. Na jeden rok poskytla Asistence o.p.s. pěti vybraným lidem s tělesným postižením tzv. „pátý“ stupeň příspěvku, a tím jim zajistila takovou péči, jakou skutečně potřebují. Jak ten rok prožili a jaký byl návrat zpátky do běžného života? 

Potřebujeme nové asistent(k)y!

Akutně hledáme osobní asistenty/asistentky pro naše klienty, lidi s tělesným a kombinovaným postižením. Asistence probíhají na území Prahy, ve všední dny i o víkendech. Pracovní dobu lze přizpůsobit téměř libovolně tak, aby vyhovovala vašim možnostem (plánování z týdne na týden).

Co požadujeme?

  • dokončené SŠ vzdělání
  • zájem o tuto práci a cílovou skupinu, ochotu dále se vzdělávat
  • spolehlivost a zodpovědnost
  • bezúhonnost

Co Vám za to nabízíme?

  • zajímavou a pestrou práci, která má smysl
  • zaškolení a průběžné další vzdělávání
  • 200 Kč/hodinu + příplatky za krátké, brzké ranní, pozdní večerní, víkendové a noční asistence
  • pravidelné supervize

V případě zájmu se ozvěte naší personalistce Kateřině Vítové na e-mail prace@asistence.org nebo na tel. 602 142 744.

Nová skupinová aktivita v listopadu – přihlaste se právě teď!

Program sociální rehabilitace pořádá v listopadu další skupinovou aktivitu, která je určena jak pro stávající klienty sociální rehabilitace, tak pro nové zájemce.

Jejím tématem bude Vše, co jste chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat a proběhne 23. listopadu.

Více informací včetně přihlašovacího formuláře najdete zde:

Inspirace ze Slovinska

V naší dlouhodobé snaze o prosazení individualizovaného příspěvku na péči se snažíme inspirovat v zahraničí, v zemích, kde podobný systém již delší dobu funguje. Loni na podzim jsme se podívali do Švédska, kde je silné hnutí Independent Living a lidé s těžším postižením mají zajištěnou osobní asistenci v takovém rozsahu, v jakém ji opravdu potřebují. Někteří třeba i 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

„Švédsko je ale jedna z nejbohatších zemí světa, tam si to mohou dovolit“, zněla častá námitka k našim snahám švédský systém osobní asistence zavést i u nás. V polovině září jsme se proto vydali na návštěvu Slovinska, země historicky a ekonomicky velmi podobné České republice, dozvědět se více o tom, jak osobní asistence funguje tam.

Slovinsko ratifikovalo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením v roce 2008, Česká republika o rok později. Na rozdíl od Česka tam však závazky plynoucí z Úmluvy začali brát vážně. Tamní vlády začaly připravovat odpovídající legislativu, zejména Zákon o osobní asistenci, který platí od roku 2019.

Tento zákon stanovuje, které osoby mají nárok na osobní asistenci a v jakém rozsahu. Jde o osoby ve věku 18-65 let, které žijí aktivně a mimo ústavní péči, tedy v přirozeném prostředí u sebe doma. Vztahuje se ale jen na lidi, kteří potřebují osobní asistenci nejméně 30 hodin týdně. Ti, co potřebují asistence méně, stejně jako senioři starší 65 let, spadají do systému „dlouhodobé péče“. Ti mají osobní asistenci, případně pečovatelskou službu zajištěnou jiným způsobem. Podstatné na slovinském zákonu o osobní asistenci je to, že se zaměřuje speciálně na osoby, kteří pomoc druhých potřebují nejvíce. V České republice tomu je zatím spíše naopak – nejvyšší stupeň příspěvku na péči vystačí na maximálně 5 hodin osobní asistence denně. Lidé, kteří ji potřebují více, mají smůlu.

Ve Slovinsku posuzuje nárok na osobní asistenci a její rozsah dvoučlenná komise tvořená sociálními pracovníky, nikoli posudkový lékař jako v České republice. To vypovídá o odlišném uvažování o potřebnosti osobní asistence – ve Slovinsku je kladen větší důraz na sociální aspekty postižení, nejen ty čistě zdravotní. Člověku s postižením tak může být přiznán nárok až na 168 hodin osobní asistence týdně (tj. 24 hodin denně).

Přiznaný počet hodin se vztahuje na týden a na rozdíl od švédského systému není možné případné nevyčerpané hodiny přesunout do dalšího týdne. V tom spatřujeme jednu z mála (menších) nevýhod slovinského systému.

Pokud je tedy žadateli přiznán nárok na osobní asistenci, jde za poskytovatelem, který mu najde a následně koordinuje osobní asistenty. Každý asistent musí podstoupit každoroční šestihodinové školení (kterého se účastní i uživatel osobní asistence), ale jiné požadavky na vzdělání asistentů kladeny nejsou. Osobní asistent může vykonávat i různé zdravotnické úkony (například podávat léky), pokud je k tomu zaškolen přímo uživatelem.

Velkou výhodou slovinského (a švédského) systému je možnost zaměstnat jako osobního asistenta i člena rodiny člověka s postižením. Tento člověk pak může pracovat až do maximálního rozsahu 40 hodin týdně (plný úvazek) a za tuto práci je normálně placen. Zavedení této možnosti do českého systému by znamenalo okamžité a poměrně zásadní zlepšení životní situace tisíců neformálních pečujících.

Z naší návštěvy Slovinska jsme si odvezli nejen inspiraci pro reformu českého systému poskytování osobní asistence, ale také naději a argument, že i země v podobné ekonomické situaci, jako je Česká republika, může zajistit svým občanům s postižením osobní asistenci v rozsahu, v jakém ji opravdu potřebují.

Děkujeme našim partnerům, Nadačnímu fondu Abakus, Nadaci Kooperativy a Nadaci OSF za podporu našich advokačních aktivit!

Film Pátý stupeň měl premiéru!

Vršovická kulturní křižovatka Vzlet hostila premiéru dokumentárního filmu České televize a režiséra Tomáše Kleina Pátý stupeň. V následné debatě přislíbil ministr Marian Jurečka vznik zákona, který by umožnil svobodně žít i lidem s největší potřebou asistence.

Děkujeme všem za podporu a děkujeme Nadaci Kooperativy, která je hlavním partnerem Asistence a pilotního projektu www.patystupen.cz, a Nadaci OSF, která v rámci programu Active Citizens Fund projekt Pátý stupeň podpořila.