Petice: Hlasujeme proti zdražování sociálních služeb!

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává návrh novely zákona o sociálních službách, který mj. zvyšuje maximální cenu hodiny osobní asistence o 20 %. Tuto zvýšenou finanční zátěž mají podle tohoto návrhu nést sami klienti, kterým tento nárůst cen nebude nijak kompenzován. Proto tento návrh rozhodně odmítáme a hlasujeme proti!

Hlasujte proti s námi a podpořte online petici svým podpisem.

www.hlasujemeproti.cz

“Žít svůj život”, nový program sociální rehabilitace

Startuje nový program sociální rehabilitace, který dostal název “Žít svůj život”!

Každý z nás chce žít ve své domácnosti a komunitě. A to navzdory tomu, jak moc složité nebo nereálné se to může na první pohled zdát. Proto pomáháme klientům, kteří potřebují dlouhodobou a soustavnou podporu při zajištění základních životních potřeb, žít svůj život.

Demonstrace proti zdražování sociálních služeb

23.3. 2021 začala Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o sociálních službách, která mj. obsahuje zvýšení maximálních plateb za sociální služby o 20 % a dále jejich pravidelnou valorizaci. Tento návrh považujeme za obrovský krok zpátky, který povede k reálnému snížení dostupnosti sociálních služeb pro lidi s postižením a seniory.

Proto jsme zorganizovali demonstraci, kterou jsme dali poslancům a poslankyním najevo, jaké dopady tato novela bude mít. Namísto zdražování sociálních služeb chceme individualizovaný stupeň příspěvku na péči, který umožní lidem s největší potřebou pomoci svobodně žít.

Autor fotografií: Štěpán Lohr

Happening u Úřadu vlády ČR: “Zařaďte pětku!”

Vláda ČR neřeší situaci lidí s nejtěžším postižením, kterým ani příspěvek na péči v nejvyšším stupni nestačí. Proto jsme 9.2. demonstrovali u Úřadu vlády ČR a předali jsme Andreji Babišovi dopis s výzvou, aby se touto problematikou začal zabývat. Asistence navrhuje zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči jako nejjednodušší a relativně nejefektivnější způsobem, jak všem lidem s postižením zajistit dostatek péče. Podívejte se na galerii fotografií z happeningu a podpořte svým podpisem výzvu na www.patystupen.cz.

Kampaň za pátý stupeň pokračuje!

Kampaň Asistence, o.p.s. za zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku pokračuje i v novém roce! Budeme oslovovat naše politiky, chystáme happeningy a sbíráme podpisy pod online výzvu www.patystupen.cz. Také publikujeme příběhy lidí, kterým ani v současnosti nejvyšší příspěvek na péči nestačí. Jedním z nich je i Kuba Dostál, který říká:

Osobní asistenci využívám v podstatě 24 hodin denně. Asistenta potřebuji úplně na všechno. Navíc mám často epileptické záchvaty, takže i proto potřebuju mít pořád někoho u sebe. Dostávám příspěvek na péči v nejvyšším, tedy čtvrtém stupni. 19 200 Kč, které takto měsíčně od státu dostávám, se rozdělí na cca polovinu pro profesionálního asistenta, kterého využívám zhruba 20 hodin týdně, a druhou polovinu pro neformální pečující, kterou je moje matka Emma. Ta o mě pečuje zbylých cca 150 hodin týdně a jiný příjem nemá. Tento stav je ale neúnosný. Potřebuji, aby mi více asistovali profesionálové, ale bohužel si to z ekonomických důvodů zatím nemůžu dovolit. Občas nám sice nějaké peníze pošlou různé nadace a pomáhají dobrovolníci, ale to nestačí.
Chtěl bych toho dělat víc. Rád se třeba koupu v rybníce, ale na to potřebuju pomoc kromě mámy ještě dalšího člověka. Sami to už nezvládnem. Kdybych měl dost peněz na osobní asistenty, nebylo by to všechno na mámě. Ta by mohla také žít svůj život.

Je mi 22 a chtěl bych se více stýkat s vrstevníky, ne trávit většinu času s mámou. Vím, že by po těch letech nepřetržité pomoci potřebovala také nějakou dovolenou.

Proto plně podporujeme návrh Asistence na zavedení pátého, individualizovaného příspěvku na péči pro lidi s nejtěžším postižením.

Podpořte i Vy naši výzvu na www.patystupen.cz!

Autor fotografie: Štěpán Lohr

Dary v prosinci pomáhají dvakrát!

Dary od individuálních dárců nám umožňují dělat to, co dělat umíme dělat nejlíp a co nás nejvíc baví – reagovat na reálné potřeby našich klientů a pomáhat jim svobodně žít. Z těchto darů spolufinancujeme dobrovolnický program, advokační aktivity i víkendové a noční asistence. Díky darům od individuálních dárců také můžeme poskytovat levnější hodiny osobní asistence těm klientům, kteří ji potřebují v největším rozsahu. Staňte se naším podporovatelem i Vy! Teď máte ještě o důvod navíc:

Každý dar, který obdržíme v prosinci, zdvojnásobí společnost Arriva!

Nekašlejme na druhé!

Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat.

Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz.

  1. Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život nebo ponesou druhotné následky. Jde často o naše klienty: obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských služeb, lidi bez domova, s psychickým nebo zdravotním hendikepem, sociálně slabší. Další ponesou následky kvůli délce opatření a propadu ekonomiky a našimi klienty se stanou: noví lidé v exekuci a bez práce, matky samoživitelky, lidé s duševními či zdravotním onemocněními či vyššími nároky na péči, kteří kvůli přetíženosti služeb nedostanou potřebnou pravidelnou péči, oběti trestných činů nebo děti s nižší úrovní vzdělání, které se později hůře uplatní na trhu práce. Zvířata se stanou bezprizorními a jejich majitelé nebudou mít kvůli ztrátě zaměstnání finance na jejich péči.
  2. Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz. Nekašlejme na druhé, nedodržování pravidel povede jen k rozsáhlejším opatřením v budoucnu.
  3. Sdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí. Překonejte ostych a nabídněte pomocnou ruku. 

Kdo jsme a co děláme

Nevládní organizace zabezpečují tři čtvrtiny kapacit všech sociálních služeb v Česku: provozujeme hospice, azylové domy, chráněné byty pro handicapované, domovy seniorů, poskytujeme ambulantní a terénní asistenční služby, podporujeme děti, mladistvé i rodiny ze znevýhodněného prostředí.

Poskytujeme masivní podporu vzdělávacímu systému, zabezpečujeme volnočasové a sportovní aktivity pro desítky tisíc dětí. Organizujeme kulturní aktivity. Bojujeme proti korupci, poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc v případě krizí doma i v zahraničí a bezplatné právní poradenství lidem, kteří si ho nemohou dovolit. Usilujeme o stabilní a spravedlivější zdravotní a sociální systém, hájíme práva slabších, menšin, cizinců, dětí, žen, chráníme přírodu a pomáháme zvířatům. 

Během první vlny pandemie jsme pomáhali lidem i státům: asistovali jsme těm nejohroženějším – vyčerpaným lékařům, lidem trpícím uprostřed násilí, chudoby, dalších epidemií i těm, kteří nemají střechu nad hlavou. V Česku jsme čelili náporu tisíců volajících na krizové psychologické a právní poradenské linky, kde jsme násobně navyšovali kapacity. Doučovali jsme vzdáleně tisíce dětí a zprostředkovávali jejich spojení se školou, učitelům otevřeli bezplatné vzdělávací lekce. Byli jsme v pravidelném kontaktu s klienty sociálních služeb a lidmi, kteří doma pečovali o své blízké. Distribuovali jsme téměř dva tisíce tun potravin z potravinových bank a pomáhali s donáškou léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Poskytovali jsme pomoc obětem domácího násilí i lidem, kteří byli napadeni pro to, že je někdo označil za covid pozitivní. A ovšem šili roušky.

Přes všechna platná omezení stále fungujeme. Znáte-li někoho, kdo potřebuje pomoc, nebo potřebujete-li sami asistenci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás.

Podporující organizace:

Aliance pro individualizovanou podporu – sdružujeme přes 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální systém.

Asistence, o.p.s – poskytujeme podporu lidem s postižením prostřednictvím sociálních služeb a dobrovolnického programu. Jsme také aktivní v prosazování systémových změn pro svobodný a samostatný život lidí s postižením v běžné společnosti. 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR – sdružujeme neziskové organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným neziskovkám udělujeme značku spolehlivosti, která prokazuje, že daná organizace naplňuje svoje poslání a dobře hospodaří se svěřenými prostředky.  

BONA, o.p.s. – poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) – jsme „střechou“ dětských a mládežnických organizací v ČR. Zastřešujeme 97 organizací; jsou mezi nimi organizace s velkými počty dobrovolníků (např. Junák – český skaut, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Pionýr) i malé skupinky nadšenců na místní úrovni. Všechny spolu čítají bezmála 200 000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Člověk v tísni, o.p.s. – poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí. Podporujeme vzdělávání dětí, pomáháme nejchudším a nejzranitelnějším, podporujeme obránce lidských práv.

Děti úplňku – Spolek rodičů dětí s autismem, kteří chtějí spravedlivý přístup sociálních služeb i pro lidi s vyššími nároky na péči.

Diakonie ČCE – Pomáháme dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Jsme jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství.

EDUin, o. p. s. – dlouhodobě a systematicky informujeme veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojujeme odbornou a širokou veřejnost a kultivujeme debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – platforma českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají humanitární pomoci, rozvojovou spoluprací a globálním rozvojovým vzděláváním.

Greenpeace Česká republika – jsme mezinárodní ekologická organizace. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování.

Charita Česká republika – jsme největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v České republice se stoletou tradicí. Naši organizaci tvoří 8 tisíc profesionálních zaměstnanců, kteří pomáhají prostřednictvím sítě zhruba 340 Charit.

In IUSTITIA, o.p.s. – sociálně-právní poradna pro oběti předsudečných trestných činů, včetně útoků motivovaných zdravotním stavem, a pro zvlášť zranitelné oběti

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. Spojujeme dobrovolnické programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory. Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli. Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.

NESEHNUTÍ – jsme NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ, protože cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – zastřešujeme 18 organizací, které pomáhají cizincům v ČR naučit se jazyk a vyznat se ve společnosti, poskytují sociální a právní poradenství, podporují rodiny s dětmi, šíří osvětu proti xenofobii, pomáhají azylantům v ČR a lidem na útěku v různých částech světa a usilují o kultivaci české i evropské migrační a azylové politiky.

Liga lidských práv – monitorujeme dodržování lidských práv a prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. 

Nadace Karla Janečka – podporujeme a inspirujeme jednotlivce k tomu, aby se stali vzdělanými, zodpovědnými a šťastnými lidmi, kteří spoluvytváří vzdělanou, zodpovědnou a šťastnou společnost.

Nadace Krása pomoci – Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je provázet stárnutím. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory. V rámci našeho vlastního projektu Doma bez obav jsme pomohli tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma. 

Nadace OSF – podporujeme živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí.

Nadační fond Eduzměna – chceme přinést významnou proměnu českého školství; chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na život ve 21. století.

Nadační fond pomoci – Jsme tu pro všechny, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít.

znesnáze21 – pomáháme obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie, bleskově zakládáme crowdfundingové sbírky pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace.

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) – poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích ve více než 70 zemích světa. Financují nás především soukromí dárci, nikoliv státy nebo mezinárodní instituce.

NaZemi, z. s. – rozvíjíme a prosazujeme globální vzdělávání v ČR a zasazujeme se o důstojnou práci ve světě.

Oddíl Poutníci – Mladí ochránci přírody, Tuláci – oddílovou činností s přesahem do komunitní práce vedeme děti i dospělé k smysluplnému využití volného času a občanské angažovanosti.

Oživení, o.s. – věnujeme se tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

PAN CZE z.s. –  má za cíl zvyšovat povědomí o významu výživy pro zdraví i prevenci a léčbu onemocnění. Zejména dává důraz na stravu založenou na minimálně průmyslově zpracovaných potravinách, které jsou převážně rostlinného původu (zjednodušeně „celistvá rostlinná strava“). Důležité informace chceme předávat dalším zdravotnickým profesionálům, veřejnosti a na politické scéně. 

Pet Heroes z.s. – Pomáháme zvířatům, která se ocitnou v nouzi, propadají státním systémem ochrany zvířat, po zemřelých majitelích, týraným zvířatům a aktuálně také zvířatům patřícím lidem, kteří přišli o zaměstnání a nedokáží se o svoje kočky a psy postarat.

Prague Pride, z.s. – přispíváme k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbických, gay, bisexuálních a transgender (LGBT) lidech v ČR. 

Přestupní stanice – pomáháme lidem bez domova postavit se zpět na vlastní nohy, poskytujeme jim práci i široké zázemí

RADKA z.s. –  posouváme hranice kvality života dětí a dospělých.

Ratolest Brno – naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

SCHOLA EMPIRICA, z.s. – Naším cílem je podporovat učitele, sociální pracovníky a rodiče tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Pro naplňování tohoto cíle se snažíme hledat nejvhodnější cestu, a to za pomoci empiricky podložených výzkumů a na základě síťování všech klíčových aktérů a uplatňování jejich zkušeností.

Síť pro rodinu, z.s. – Posilujeme hodnotu rodiny.

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. – jsme lidskoprávní organizace hájící práva migrantů v ČR, poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům.

SIRIRI, o.p.s. – Pomáháme v jedné z nejchudších zemí světa – Středoafrické republice – v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

SPIN, z.s. – asociace pro videotrénink interakcí v ČR – podporujeme zdravé vztahy a účinnou komunikaci v rodině, ve škole, v sociálních službách.

Spiralis –  kultivujeme občanskou společnost, profesionalizujeme charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání – Už deset let přinášíme témata kreativního učení  do českém školství skrze nástroje a metody umění, kreativního a designové myšlení a participace dětí. Jsme iniciátory platformy uMĚNÍM – Platformy pro kreativní učení sdružující umělecké organizace působící ve vzdělávání a jsme obsahovým  partnerem Nadačního fondu Eduzměna.

Sue Ryder – jsme tu pro seniory a jejich blízké ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Světlo pro svět – Light for the World, z.s. – zaměřujeme se na prevenci a léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe

ŽIVOT 90 – chceme, aby senioři a seniorky mohli žít déle doma a být sami sebou, ať je jejich stáří jakékoliv.


Podpořte výzvu Poslanecké sněmovně “Zařaďte pětku!”

Výzva Poslanecké sněmovně ČR:

Zařaďte pětku!

Chceme individualizovaný, pátý stupeň příspěvku na péči pro lidi s postižením

Všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít. Aktuální novela zákona o sociálních službách neobsahuje návrhy, které by k tomuto stavu vedly, konkrétně nemění systém příspěvku na péči. Tato sociální dávka má sloužit k tomu, aby si za ní lidé s postižením zakoupili potřebnou podporu. Nejvyšší příspěvek na péči v současnosti postačuje maximálně na 6 hodin osobní asistence denně. Řada lidí s postižením ji však potřebuje ve větším rozsahu. Stávající systém těmto lidem nabízí jediné řešení, a tím je odchod do velkokapacitních zařízení ústavního typu.

Proto vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby doplnila škálu příspěvku na péči o pátý, individualizovaný stupeň. Příspěvek v pátém stupni by pokrýval potřebu podpory lidem, kterým stávající výše příspěvku na péči nestačí.

Podpoře výzvu na www.patystupen.cz!

Otevřený dopis ministryni Janě Maláčové

Vážená paní ministryně,

dostalo se nám do rukou diskutované znění novely zákona o sociálních službách. Při debatách okolo zvýšení příspěvků na péči pro osoby s postižením s  III. a IV. stupněm závislosti, které proběhly během projednávání v Senátu a Poslanecké sněmovně před dvěma lety, se často hovořilo o chystané systémové změně. Právě do ní zástupci MPSV vkládali ambici zachytit problematiku dostupnosti pomoci pro lidi, kteří ji potřebují ve větším rozsahu. Ona změna měla přijít s plánovanou novelou zákona o sociálních službách, jehož významnou součástí jsou právě i příspěvky na péči.

Zvýšení příspěvku na péči, které vstoupilo v platnost v roce 2019, jsme velmi přivítali a společně s Vámi i oslavili venkovním happeningem na Novotného lávce. Tímto zvýšením se podařilo dostat reálnou výši příspěvku na péči zpět do hodnot z roku 2006, kdy byl zaveden, přihlédneme-li ke zvyšujícím se mzdám, cenám osobní asistence a inflaci obecně. 

Jak ale jistě víte, i po tomto zvýšení vystačí i maximálně možný příspěvek pro lidi ve IV. stupni závislosti na druhých osobách na přibližně 6 hodin osobní asistence denně. Jsou tu ale lidé, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu. Ti v současné době systémem propadávají a jsou v nouzi tlačeni ke krajnímu řešení odchodu do velkokapacitních pobytových služeb. 

V novele zákona o sociálních službách jsme ale řešení situace lidí s nejvyšší potřebou podpory nenašli. K tomuto tématu nebyla ani zahájena veřejná debata, ačkoliv se zásadním způsobem dotýká možnosti svobodně žít v přirozeném prostředí, tedy naplňování jednoho ze základních lidských práv i práv obsažených v chartě OSN věnované lidem s postižením.

Vážená paní ministryně, když jsme se v roce 2015 obrátili na Vaši předchůdkyni Michaelu Marksovou Tominovou, dostalo se nám ujištění, že MPSV o složité situaci lidí s rozsáhlejší potřebou pomoci ví a bude pracovat na jejím řešení. Představili jsme jí cíl, ke kterému směřujeme, a sice dostupné pomoci pro všechny lidi s postižením v takovém rozsahu, v jakém jí ke svobodnému životu potřebují. 

Jsme si jisti, že nebudete s tímto cílem v rozporu. A jsme přesvědčeni o tom, že jste to Vy a Vaši lidé, na kterých leží odpovědnost hledat a diskutovat řešení, která k tomuto cíli povedou.  

Proto se na Vás obracíme s otázkou: 

Jakým způsobem chcete situaci lidí s nejvyšší potřebou podpory řešit?

Předem děkujeme za odpověď!

Mgr. Erik Čipera

ředitel Asistence, o.p.s.