Demonstrace Stop zdražování sociálních služeb 19.1.2022

MPSV má v plánu v nejbližší době zvýšit maximální úhrady za sociální služby. Neplánuje ale toto zdražení kompenzovat přímo lidem s postižením a seniorům, kterým tyto služby umožňují svobodně žít. Tím se reálně zhorší dostupnost služeb pro lidi, kteří na ně nemají dost prostředků ani za stávajících cen. Proto se přišli proti tomuto postupu ohradit a budeme se snažit jej zvrátit. Podobná opatření nelze přijímat bez ohledů na ty nejzranitelnější. V minulém roce se nám tomu podařilo společně úspěšně postavit. Věříme, že se podaří najít cestu jak situaci lidí s postižením nezhoršit a mít i ambici ji zlepšit. Má to smysl!