Happening u Úřadu vlády ČR: „Zařaďte pětku!“

Vláda ČR neřeší situaci lidí s nejtěžším postižením, kterým ani příspěvek na péči v nejvyšším stupni nestačí. Proto jsme 9.2. demonstrovali u Úřadu vlády ČR a předali jsme Andreji Babišovi dopis s výzvou, aby se touto problematikou začal zabývat. Asistence navrhuje zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči jako nejjednodušší a relativně nejefektivnější způsobem, jak všem lidem s postižením zajistit dostatek péče. Podívejte se na galerii fotografií z happeningu a podpořte svým podpisem výzvu na www.patystupen.cz.